Aviser

Presseklip: FRI svarer på kritik fra bygherrer

Uge 50 2016

Nu svarer FRI på kritik fra bygherrer
Tre store bygherrer fremkom i sidste uge med en hård kritik af rådgivernes ydelser i Dagens Byggeri. Nu svarer adm. dir i FRI, Henrik Garver, igen på kritikken, og han kan ikke genkende det billede, som de tre bygherrer tegner. Bygherrerne kritiserede blandt andet rådgiverne for ikke at levere mere end 80-90 procent af det aftalte arbejde, hvortil Henrik Garver svarer, at der snarere er tale om forventningsafstemning:  

"For eksempel er der ofte en grundlæggende misforståelse om omfanget af rådgiverens opfølgnings- og tilsynspligt. Bygherren har bestilt og betalt for stikprøvekontrol, men forventer 100 procent kontrol. Det er særligt et problem, hvis for eksempel kvaliteten af de materialer, entreprenøren har bestilt, enten ikke er god nok eller ikke opfylder funktionskravene. Og det kan ske, når der konkurreres så hårdt på prisen. I de tilfælde kommer rådgiveren ofte til at levere langt mere, end kontrakten tilsiger, af hensyn til byggeriets fremdrift - uden at han får ekstrabetaling". (Dagens Byggeri)

Overtagelse øger konkurrencen
Adm. dir. Henrik Garver fra FRI vurderer, at ÅFs overtagelse af den midtjyske rådgiver Midtconsult kan være med til at påvirke dynamikken på det danske marked. "ÅF er blandt de største på det svenske marked, og Midtconsult har rykket sig meget de seneste år, så det er en stor spiller med internationale muskler, der nu kommer til at fylde mere", udtaler han. (Licitationen)

Hvor ender forsvarets byggeopgaver?
FRI har i State of the Nation 2016 beregnet, at forsvarets vedligeholdelsesefterslæb i bygningsmassen er på over 2 mia. kr. Der er nu bred politisk enighed om øgede midler til forsvaret, og pengene skal bl.a. bruges til grøn omstilling. Der skal tænkes miljømæssigt, cirkulært og bæredygtigt i mange retninger. Materielanskaffelser skal også tage grønne hensyn, ligesom måden, terræn og bygninger bruges på, skal genovervejes. Forsvaret skal således tænke både grønt og økonomisk. (Jyllandsposten, Dansk Byggeri)