Aviser

Presseklip: Mangelfulde kommunale klimaplaner betyder spildte investeringer

Uge 51 2015

Mangelfulde kommunale klimaplaner betyder spildte investeringer
En række medier har i den forgangne uge bragt en pressemeddelelse fra FRI, hvor administrerende direktør Henrik Garver kalder klimatilpasningsplanerne mangelfulde. "Kommunerne risikerer at investere mange penge i klimatilpasningsløsninger, som senere viser sig spildt, fordi man ikke har det fulde overblik", vurderer han og fortsætter: "Hvis de penge skal være en god investering og bruges, hvor det giver bedst mening kræver det ordentlige gennemarbejdede klimaplaner, hvor kommunerne laver en prioritering af indsatsen ud fra økonomi og risiko". (Licitationen, Byggeri, Alt om Teknik, Bygtek)

Læs pressemeddelelsen

Klimaftale kan betyde dansk eksporteventyr
Klimaaftalen, der blev indgået i weekenden i Paris, kan betyde øgede eksportmuligheder af blandt andet viden om håndtering af vand, vurderer FRI. Adm. dir. Henrik Garver ser rådgiverne som en helt central del af løsningen i forhold til tilpasning til klimaforandringer og i forhold til reduktion af den globale udledning af drivhusgasser. " I Danmark er vi gode til viden om håndtering af vand, affaldshåndtering, fjernvarme og hele energisiden og energieffektivt byggeri. Der vil rådgivningsvirksomhederne kunne rykke ud med viden, og der forventer jeg, at der kommer et boom i eksporten", udtaler han. (Licitationen)

Vigtigt at opføre sig 100 % korrekt
Det vidner om styrken af danske ingeniørvirksomheders kompetencer, at både Cowi og Rambøll over den næste række år er involveret i det prestigefyldte byudviklingsprojekt, KAAR, i Mekka i Saudi-Arabien, vurderer Henrik Garver, adm. dir. i FRI i Børsen. Henrik Garver er overbevist om, at de to velrenommerede virksomheder har tilstrækkeligt med erfaring til at kunne agere korrekt på et så politisk følsomt marked som det saudiarabiske. 

"Virksomhederne skal selvfølgelig være opmærksomme på alt fra menneskerettigheder til god selskabsledelse. Men det skal de jo også i Sverige eller andre lande. I en række geografier, man bevæger sig ud i, er der forhold, man skal tage højde for. Og markedet er relativt ubarmhjertigt, hvis man ikke har styr på tingene," siger Henrik Garver. (Børsen)

Er det kun rådgiverens skyld?
Det spørgsmål stiller advokat og vicedirektør Ulla Sassarsson i fagbladet Hospital, drift og arkitektur. Ulla Sassarsson har interviewet en række rådgivere, der deltager på sygehusbyggerier, og giver deres bud på, hvad der typisk går galt. Et blandt mange problemer er det låste anlægsbudget, der sammenholdt med politikernes drømme om ikonbyggerier er en kæmpe udfordring. Et andet problem er, at man ikke benytter sig af erfaringer fra de første byggerier til at bygge nogle mindre unikke, men økonomisk mere fornuftige sygehuse. (Hospital, drift og arkitektur)

Nye krav til lavenergihuse giver dyre og dårlige løsninger
Energikravene til vores huse bliver fra 2020 så skrappe, at de spænder ben for en optimal energiforsyning. Skal man leve op til dem i sit nye hus, er man nemlig nødt til at lægge solceller på taget for at få regnskabet til at gå op - også selv om der løber grøn fjernvarme lige forbi ens dør. Henrik Garver, adm. dir. i FRI, genkender 'en gryende bevidsthed' i hele branchen om, at bygninger skal ses som en naturlig del af energisystemet: "I takt med at vi producerer mere vedvarende energi, kan det være fornuftigt at differentiere kravene til bygningers energirammer. For nogle typer bygninger vil eksempelvis grøn fjernvarme give mere mening end lokal energiproduktion, hvis man ser bygningsmassen som del af det samlede energisystem," siger han. (Ingeniøren)