Presseklip: Højeste antal ansatte hos rådgiverne nogensinde

Uge 7 2015

FRI's Medarbejderstatistik 2015 er i den forløbne uge blevet omtalt i en lang række medier.

Ingeniøren skriver blandt andet, at den danske rådgiverbranche nu har flere beskæftigede end da antallet af ansatte toppede i 2008. Branchen beskæftiger 12.388 medarbejdere, det højeste antal nogensinde og svarende til en stigning på 3,9% i forhold til samme tid sidste år. Henrik Garver, adm. direktør i FRI, glæder sig over udviklingen og forklarer, at de danske rådgivere har brugt krisen til at omstille forretningen, og at det er den omstilling, branchen nu ser de positive resultater af. Branchen er blevet endnu mere omkostningsbevidst, mere robust og mere international, fortsætter Henrik Garver og understreger, at medarbejderne er den væsentligste ressource i en rådgivende ingeniørvirksomhed. (Ingeniøren, Licitationen, Business, Berlingske samt 11 andre aviser)

I Licitationen udtaler Henrik Garver, at en ny transportaftale mellem Danmark og Indonesien giver gode muligheder for danske rådgivervirksomheder. Blandt de samarbejdsområder, der fremhæves i aftalen, er planlægning, miljøbeskyttelse, sikkerhed, lovgivning, teknologi og forskning. Aftalen omfatter både landtransport, søfart og luftfart og udveksling af erfaringer med infrastrukturplanlægning. Områder hvor de danske rådgivende ingeniørvirksomheder har masser af viden og erfaring at bidrage med, mener Henrik Garver. (Licitationen)

Bilen skal ikke være et modstykke til den kollektive trafik men derimod være en del af den, udtaler FRI-direktør Henrik Garver til Jyllandsposten. Bedre parkeringsforhold ved togstationerne, så bilisterne kan stille bilen og hoppe på toget, skal gøre bilerne til en del af den kollektive trafik. Også vendbare vejbaner er blandt ingeniørernes forslag til at løse de trafikale problemer. Stil bilen og tag toget, man skal samtænke bilen og den kollektive trafik langt bedre. Det kræver tilstrækkeligt med ppladser. I dag er der meget få steder uden for København, hvor man kan parkere bilen og fortsætte med den kollektiv trafik. Man har simpelthen ikke bygget en struktur, der understøtter de to transportformer, det kan undre, udtaler Henrik Garver. (Jyllands-Posten)

Dagens Byggeri har bragt et debatindlæg af Henrik Garver, hvor han på baggrund af regeringens Kvalitetsudvalgs seneste rapport efterspørger mere kvalitet i de videregående uddannelser. Universiteterne uddanner ikke tilstrækkeligt med kandidater inden for de felter, hvor branchen særligt mangler arbejdskraft. Der er heldigvis rigtig mange dygtige medarbejdere i FRI-virksomhederne. Danske rådgivende ingeniørvirksomheder kan inden for næsten alle discipliner konkurrere med udlandet. Men branchen har en udfordring i mangel på dygtig arbejdskraft. (Dagens Byggeri)