Presseklip: Jobmarkedet for ingeniører nærmer sig kogepunktet

Uge 8 2015

Ingeniøren skriver, bl.a. med udgangspunkt FRI's medarbejderstatistik 2015, at jobmarkedet for ingeniører er på kogepunktet. DR P4 Sjælland fortæller, at manglen er særlig stor i vandsektoren, hvor både forsyningsselskaber og rådgivende ingeniørvirksomheder mangler arbejdskraft. Ifølge en analyse, Øresundskomiteen har lavet for Foreningen af Rådgivende Ingeniører i 2012, går firmaerne årligt glip af op imod 200 millioner kroner i omsætning på grund af ingeniørmangel, og foreningen forudser i DR Sjælland og flere andre medier, at behovet for ingeniører vil stige de kommende år. (Ingeniøren, DR P4 Sjælland samt 10 andre medier)

Foreningen af Rådgivende Ingeniørers (FRI) seneste medarbejderstatistik viser, at antallet af konstruktører, som får ansættelse i rådgivende ingeniørvirksomheder, er steget med 14 procent gennem 2014. FRIs medlemsskare udgør cirka 90 procent af alle danske ingeniørrådgivere. Henrik Garver, adm. direktør i FRI, forklarer til Konstruktørforeningen, at forklaringen skal findes i, at konstruktørerne er en faggruppe, der passer godt ind i ingeniørvirksomhederne. Dertil kommer, at konstruktørerne kan løse og håndtere en række opgaver, som frigiver ingeniørerne til at varetage rene ingeniøropgaver. (Konstruktøren)

I Børsen ærgrer adm. direktør i FRI, Henrik Garver over forsinkelsen af Femernforbindelsen og påpeger, at Femernforbindelsen er et nøgleprojekt til at vise, hvad vi kan i Danmark. Henrik Garver mener endvidere, at politikerne bør spørge sig selv, hvad vi mister som samfund, ved at forbindelsen ikke er i drift, men nu bliver forsinket med flere år. (Børsen)