Aviser

Presseklip: Komplekse byggeopgaver giver flere fejlskud

Uge 8 2017

Komplekse byggeopgaver giver flere fejlskud
Øget kompleksitet i byggeopgaverne gør det sværere at budgettere rigtigt. Det kan ses på bygherrernes tilfredshed med bygherrerådgivere, som er faldet kontinuerligt siden 2011, skriver Estate Magasin. 

FRI's adm. dir., Henrik Garver, er enig i, at bygherrernes forventninger ikke altid stemmer overens med de leverancer, som rådgiverne tilbyder. Og samtidig oplever han også, at nogle bygherrer vil så hurtigt i gang, at forberedelsen af projektet ikke bliver grundig nok.

"Hvis man vil rigtig hurtigt i gang, så har man ikke styr på, hvornår det bliver komplekst. For eksempel kan den rigtige måde at energioptimere på være svær at fastsætte på et tidligt stadie", siger Henrik Garver.

Selvom tilfredsheden med rådgiverne ser ud til at dale på området omkring budgetteringen, så mener han imidlertid, at rådgiversiden i dag leverer en større palette af ydelser på et rigtig højt niveau, men det modsvares af, at byggeprocessen er blevet mere kompleks. (Estate Magasin)