Presseklip: Vi har brug for Femern hurtigt

Uge 9 2015

Over 50 medier skriver, at transportminister Magnus Heunicke truer med at droppe Femern-forbindelsen, fordi de laveste bud overskrider budgettet med 8,9 mia. En løsning kunne være at slå kontraktdele sammen og forlænge anlægsperioden. Henrik Garver, adm. dir. i FRI, mener imidlertid, at politikerne bør spørge sig selv, hvad vi mister som samfund ved, at forbindelsen ikke er i drift, men bliver forsinket med to år, hvis ikke mere. (Bl.a. Ritzau, Børsen, Berlingske, Finans.dk, Licitationen)

Olieprisens stabilisering har bragt en smule klarhed om, hvor dybt Danmark skal skære i omkostningerne. De rådgivende ingeinører står først for, og Ingeniørforeningen IDA omtaler presset som markant. Administrerende direktør i FRI, Henrik Garver, udtaler i den forbindelse, at han ikke vil blive overrasket, hvis olieprisfaldet resulterer i ordrenedgang til de mange olieansatte blandt de rådgivende ingeniører. De faldende oliepriser betyder samtidig, at den store mangel på arbejdskraft i Nordsøen er sat på standby. "Der har været ekstremt meget tryk på i forhold til olie og gas de seneste ti-femten år. Vi har stået og manglet medarbejdere med teknisk kompetence, men olieprisfaldet har løst flaskehalsproblemerne", udtaler Henrik Garver. (Business.dk, Berlingske)

Estate fremhæver danske rådgivervirksomheders fornemme placeringer på Sector Review 2014. Henrik Garver kommenterer: " I 2000 havde danskejede rådgivervirksomheder 1.300 medarbejdere i udlandet. Med Rambølls seneste opkøb af amerikanske Environ er tallet i dag over 12.000, og med en eksportandel på cirka 25 procent er Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRIs, medlemmer blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed. (Estate)

Der skal energirenoveres mere, hvis Danmark skal leve op til sine ambitiøse mål om at reducere 50 procent af energiforbruget i eksisterende bygninger frem mod 2050. En rapport som Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) fik udarbejdet i 2012 viste, at det faktuelle renoveringsbehov for alle offentlige bygninger er i størrelsesordenen 165-330 mia. kr. Et af de steder, hvor der kan ske en stor vækst i de kommende 10 år er i klimaskærmrenoveringer. "Det forstærker billedet yderligere, at selv med de senere års fokus på bygningers energiforbrug, så sker der meget lidt på det område. Vi ser i dag, kommunerne fravælger renovering og energirenovering på grund af presset økonomi. Det gælder også for projekter, hvor færre omkostninger til energi og varme betyder, at det vil være tjent ind over en kortere periode, siger direktør Henrik Garver, FRI, og påpeger, at undersøgelser viser, at det gør det op til fire gange billigere, hvis energirenoveringer bliver foretaget samtidig med den almindelige renovering. (Estate)

Adskillige medier bragte i den forgangne uge historien om, at Kim Schwartzlose fra MOE bliver ny formand for Vejforum. Det fremhæves, at Kim Schwartzlose repræsenterer bl.a. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, som bestyrelsesmedlem i Vejsektorens efteruddannelse (VEJ-EU) og er medlem af FRI's Infrastrukturudvalg. (Byggeri.dk, Altinget, Bygtek.dk, estatemedia)