EU-flag

PM: EU-milliarder styrker væksten i Europa og dermed dansk eksport

Junckers milliarder vil være til gavn for danske virksomheder, også når der er tale om projekter andre steder i Europa end Danmark. Det væsentlige er, at midlerne bruges der, hvor de styrker dynamikken i europæisk økonomi bedst, mener FRI.

26. november 2014

Det vil være mest gavnligt for Europa, og dermed også for Danmark, at midlerne bruges, hvor de bedst muligt styrker dynamikken i europæisk økonomi.

Men det er klart, at der også vil være projekter i Danmark, som vil have potentiale til at styrke væksten i EU såvel som i Danmark.

"Vi kan helt konkret se, at når Junckers milliardprojekter bliver sat i gang, vil de erfaringer og kompetencer, som danske rådgivende ingeniører i øjeblikket har og får opbygget inden for en række områder, blive helt centrale.

Det er bl.a. inden for miljøområdet, infrastrukturanlæg som broer og tunneller, på jernbaneområdet, i forhold til elektrificering og signaler samt i forhold til energisystemer, herunder integration af store mængder VE i et energisystem, som fortsat skal balancere.

Her er danske rådgivende ingeniører i forvejen stærkt placeret på en række af de strategiske og relevante markeder i Europa," siger administrerende direktør i FRI, Henrik Garver.