Pressemeddelelse: Årets unge FRI-rådgivere

Anne Rosborg og Kristoffer Vrang er begge kåret til årets unge FRI-rådgivere 2013. Kendetegnende for begge er, at de via deres høje faglighed har fokus på, hvad der skaber mest værdi for kunden.

7. marts 2013

Af det stærke felt af kandidater til årets unge FRI-rådgiver 2013, stod det hurtigt klart for juryen, at netop to kandidater var særligt dygtige: Anne Rosborg (33 år) fra COWI og Kristoffer Vrang (34 år) fra Rambøll. Begge er uddannede ingeniører og roses for ikke blot at være gode til at håndtere kunderne og dygtige projektledere med ekstraordinære evner, men også for at være gode kolleger.

I begrundelsen for at udnævne Anne Rosberg skriver dommerkomiteen:

"Anne Rosborg har udmærket sig ved sin meget stærke faglighed inden for geotekniske løsninger i forbindelse med komplicerede off-shore projekter. Gennem sin viden leverer Anne i særlig grad værdi til kunderne i hvert enkelt projekt både i Danmark og internationalt."

Anne Rosborg har især brugt sine evner som projektleder i forbindelse med lægning af olieledninger i Nordsøen. Her var hun med til at udvikle en løsning, der medførte konkrete millionbesparelser for kunden. Den høje faglighed supplerer hun med en stærk vilje, et positivt livssyn, får tingene til at ske, så alle på projektet bevæger sig mod fælles mål, siger kollegerne hos hos COWI om Anne Rosborg.

"Jeg er ret stolt af titlen og sikkert vil se tilbage på oplevelsen som en milepæl i karrieren. Jeg er også rørt over den anerkendelse, som mine kolleger har vist mig ved at hædre min arbejdsindsats. Så uanset om jeg fik prisen eller ej, ser jeg det som et kæmpe cadeau, der blev endnu større, da det viste sig, at jeg skulle ende med udnævnelsen som Årets unge Rådgiver," siger Anne Rosborg om udnævnelsen.

Om Kristoffer Vrang skriver dommerkomiteen:

"Kristoffer Vrang har udmærket sig ved med afsæt i et højt fagligt niveau inden for geofysik og geohydrologi at blive afdelingsleder. Kristoffer fremstår som en af branchens kommende ledere med sin profil, der er stærk både fagligt og forretningsmæssigt."

Kristoffer Vrang har vist sit værd for Rambøll og ikke mindst for kunderne i særlig tre projekter - Malmø City tunnelen, Nordhavnsvejprojektet og til forberedelserne af/på Femern-forbindelsen.

Ved alle tre projekter har Kristoffer Vrang brugt sin faglighed og kreativitet ved at finde på bæredygtige løsninger for, hvordan man sænker grundvandet, uden at det går udover bygninger og det omkringliggende grundvand.

Også Kristoffer Vrang bliver i indstillingen fremhævet som en god kollega og leder, der er god til at motivere sine ansatte og give dem den nødvendige plads til at performe og trives uden, at det går udover kundens behov.

"Jeg er meget stolt over prisen og glæder mig over, at der på denne måde også kommer fokus på ledelse af medarbejdere med meget høj faglighed inden for specialiserede ingeniørdiscipliner. Jeg har altid haft lyst til at arbejde med ledelse og glæder mig derfor over at arbejde et sted, hvor der også er plads til disse ambitioner. Ledelse handler blandt andet om at skabe gode rammer for medarbejdernes udvikling, og det er alt andet lige meget lettere, når man som jeg er leder for dybt engagerede mennesker," siger Kristoffer Vrang.

De to vindere får som præmie FIDICs internationale lederuddannelse for ingeniører. Desuden bliver de indstillet til at deltage i den europæiske konkurrence for Young Professionals i den Europæiske ingeniørorganisation, EFCA, hvor danske unge FRI-rådgivere har for vane at klare sig godt.

Anne Rosborg

Årets unge rådgiver 2013 Anne Rosborg

2009 - COWI, Denmark

2006 - 2009 Golder Associates Ltd, New Zealand

2004 - 2006 Harrison Grierson Engineering Consultants Ltd, New Zealand

1999 - 2004, Diplomingeniør, Ingeniørhøjskolen i Århus

Kristoffer Vrang

Årets unge rådgiver 2013 Kristoffer Vrang

2011 - Afdelingsleder, Geofysik og geohydrologi, Rambøll

2007 - 2011 HD, CBS

2005 - 2011, Ingeniør, Rambøll

2001 - 2005, International vejleder DTU

1999 - 2005, Uddannet ingeniør i civilingeniør, DTU

Dommerkomite 2013

Peter Hostrup Rasmussen, Cowi, formand, FRI

Robert Arpe, Rambøll, 1. næstformand, FRI

Henrik Garver adm. direktør, FRI

Lars Goldschmidt, direktør, DI