Pressemeddelelse: Historisk høj beskæftigelse i danske rådgivende ingeniørvirksomheder

De danske rådgivende ingeniørvirksomheder sætter rekord i antallet af medarbejdere både i Danmark og i udenlandske datterselskaber.

Antallet af medarbejdere i Foreningen af Rådgivende Ingeniørers medlemsvirksomheder er vokset markant siden sidste år. Det samlede antal medarbejdere i Danmark er pr. 1. januar 2015 12.388. Det er en stigning på 3,9 pct. Samtidig er antallet af medarbejdere i udenlandske datterselskaber vokset til 11.600 – en fremgang på 5,5 pct.

”Antallet af medarbejdere i branchen er nu større, end da højkonjunkturen bragede afsted i årene frem til, vi ramte Finanskrisen 2008-2009. De danske rådgivende ingeniørvirksomheder har i høj grad brugt krisen til at omstille forretningen, og det er den omstilling, vi nu ser de positive resultater af. Vi kan se, at branchen er blevet endnu mere omkostningsbevidst, den er blevet mere robust og mere international. Og så er der sket en vis konsolidering, idet antallet af virksomheder er blevet reduceret over de seneste år”, siger Henrik Garver, administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. 

Han fremhæver, at virksomhederne har kunnet fastholde en høj beskæftigelse og dermed ikke har skulle sælge unødigt ud af ”produktionsapparatet”.

”Medarbejderne er den væsentligste ressource i en rådgivende ingeniørvirksomhed. Sammenfattende må man sige, at virksomhederne har styret sig sikkert gennem krisen og er kommet styrkede og endnu mere internationalt konkurrencedygtige ud på den anden side”, siger Henrik Garver.

Branchen har foretaget flere opkøb af udenlandske rådgivningsvirksomheder med henblik på at opnå en større robusthed, både geografisk og i forhold til kompetencer.

”Det er jagten på robusthed, kompetencer og konkurrencedygtige projektteams, der forklarer stigningen i antallet af medarbejdere i udenlandske datterselskaber. Og stigningen kunne være endnu større, da Rambølls seneste opkøb af det 1.500 mand store nordamerikanske firma Environ ikke tæller med i denne statistik. De bliver først officielt overtaget i indeværende år. Jeg forventer derfor, at antallet af medarbejdere i udenlandske datterselskaber næste år overstiger antallet af medarbejdere ansat i Danmark,” siger Henrik Garver.

Tendenserne i forhold til branchens medarbejdersammensætning flugter med udviklingen de seneste år. Der er en markant vækst i antallet af ingeniører og i antallet af kandidater med andre lange og mellemlange videregående uddannelser, mens antallet af administrative medarbejdere i virksomhederne er reduceret.

”Alene i Danmark har de rådgivende ingeniørvirksomheder øget antallet af ansatte ingeniører med 399, hermed udgør ingeniørerne 56% af den samlede medarbejderstab. Samtidig er andelen – og antallet – af medarbejdere med anden lang videregående uddannelse end ingeniør også øget, og som gruppe udgør de ca. 15 pct. Endelig reducerer virksomhederne i det administrative personale. Det fortæller mig, at der er et stærkt fokus på kerneydelsen, at levere gode hele løsninger til branchens private og offentlige kunder” pointerer Henrik Garver.