Grøn klode i hænder

Pressemeddelelse: Nedskæringer i finanslov rammer grøn eksport

Nedskæringer på uddannelse, klima og ulandsbistand betyder, at Danmark risikerer at gå glip af nyttig samfundsviden og svække dansk eksport og grøn omstilling.

19. november 2015

Danmark risikerer i fremtiden at gå glip af et grønt eksporteventyr, når regeringen og blå blok de næste fire år vil spare 8,7 milliarder kroner på uddannelser – heriblandt på ingeniøruddannelserne.

”I FRI frygter vi, at med den generelle 2 pct. besparelse, der i dag er lagt op til, vil arbejdet med at styrke specifikke uddannelsesmiljøer blive reduceret. Det kan i særlig grad bl.a. gå ud over uddannelsen på vand-, forsynings- og klimaområdet, da det er et område, som netop er under opbygning - og derfor administrativt lettere at "spare på" end andre mere etablerede områder”, siger administrerende direktør i FRI, Henrik Garver og fortsætter:

”I Danmark og i verden skriger man på vand-, forsynings- og klimaingeniører, der kan levere state-of-the-art løsninger. Løsninger, der kan sikre rent vand til borgere, virksomheder og energiforsyninger og samtidig sørge for, at det rene drikkevand ikke bliver forurenet af kloakvand eller vand fra store regnskyl”. Også nedskæringerne på ulandsbistanden bekymrer FRI. Her er det nedskæringer i Klimapuljen, Ozonfonden og nedskæring på kontoen "Øvrige bidrag" med 80 pct., der rammer en dansk styrkeposition inden for energi, vand og naturressourcer.

”Det er vigtigt at tilpasse fokus i udviklingspolitikken, herunder at sikre en bedre integration mellem handel, teknologi, kapacitetsoverførsel og de ønskede udviklingsmål. Det er en indsats, der vil kunne give styrkede resultater, men hvor de foreslåede besparelser risikerer at medføre et unødvendigt tab af viden og kompetencer i omstillingsprocessen. Afrika er et kontinent i vækst. En nedskæring i udviklingsbistanden vil svække dansk eksport, fordi udviklingsbistanden også er en driver for eksport. Det vil desuden kraftigt reducere danske virksomheders mulighed for at etablere sig og drive forretning på kommercielle vilkår i Afrika i fremtiden”, fortæller Henrik Garver.

FRI er også ærgerlige over, at Danmarks ambitioner på klimaområdet bliver sænket. Det er ikke selve besparelsen på 340 mio. kr. de næste fire år, men snarere timingen der er dårlig i forhold til COP21.

”Det er netop nu, at Danmark skal vise, at vores klimabrand ikke bare er varm luft, men at vi reelt har opbygget kompetencer i verdensklasse inden for vandløsninger, vindenergi, biomasse, affald m.m. Tilsvarende står energieffektivisering i industrien og i bygninger på kompetencelisten. Endelig har danske virksomheder en unik viden om, hvordan vi i praksis får store mængder vedvarende energi integreret i et energisystem”, siger Henrik Garver. Han mener, det er ærgerligt, at regeringen trækker stikket til bevillinger, der kan fremme udbredelsen af store varmepumper i fjernvarmesektoren og misser oplagte muligheder for at gøre fjernvarmen mere grøn og en chance for at få den grønne strøm fra vindmøllerne ind i fjernvarmesystemet.

”Vi går glip af en enorm samfundsmæssig værdi og en viden, der vil kunne eksporteres og give Danmark store eksportindtægter”, slutter Henrik Garver.