Pressemeddelelse: Ny udbudslov: Stadig risiko for høje tilbudsomkostninger

I dag skal den nye udbudslov førstebehandles. Den nye lov er bedre end den nuværende, men indkøberne skal tænke sig godt om, ellers eksploderer tilbudsomkostningerne, mener Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

I dag fremsættes den ny udbudslov for Folketinget med mange positive takter i forhold til de nuværende udbudsvilkår. Blandt andet er afskaffelsen af annonceringspligten og den øgede fleksibilitet omkring udbud, som lovforslaget lægger op til, en styrke. Men den har også en bagside. For der er en central knast i lovforslaget, som hverken bidrager til, at den offentlige sektor får mest muligt ud af sine indkøb, reducerer omkostningerne forbundet med indkøb, eller fremmer kvalitetsudvikling og innovation.

”Der er i lovforslaget ikke sat et maksimalt tal for, hvor mange bydende en indkøber kan invitere til at byde, når de fleksible udbudsformer anvendes eller krav om, hvordan antallet af bydende virksomheder hurtigt reduceres. Denne uklarhed kan få transaktionsomkostningerne hos de bydende til at eksplodere og dermed risikere at føre til, at der bringes mindre gennemarbejdede bud til bordet. Det er hverken godt for det offentlige som indkøber, for os som skatteborgere eller for leverandørerne”, siger Henrik Garver, adm. dir. i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI og fortsætter:

”At kunne håndtere denne mangel i lovforslaget kræver derfor, at de offentlige indkøbere selv har øje for omkostningssiden, når de anvender de mere fleksible udbudsformer. Det kræver, at hver enkelt offentlig indkøber i hvert eneste udbud er meget bevidst om at beslutte, hvor mange private leverandører de tager dialog med i udbudsprocessen. FRI’s erfaring, som støttes af de præcise regler, der ligger i Tilbudsloven, er, at tre leverandører typisk er fornuftigt og tilstrækkeligt, når der er tale om projekter, hvor de mere fleksible former anvendes”.

Det koster virksomhederne penge at afgive et tilbud. Jo mere kompleks en opgave er, desto flere penge koster det at udarbejde tilbud. Derfor bruger rådgivende ingeniørvirksomheder rigtig mange penge på at afgive tilbud. 

”Tilbudsomkostningerne er en nødvendig udgift, vi har i branchen. Men de 500 mio. kr. branchen bruger årligt er alt for meget, og det tal skal ned – for det er tydeligt for enhver, at beløbet ikke er rimeligt i forhold til de gevinster, der opnås. Derfor er FRI grundlæggende glade for det udkast, der ligger til grund for den nye udbudslov. Men indkøberne skal stadig tænke sig godt om, ellers bliver det dyrt for virksomhederne”, siger Henrik Garver.

Der er dog også en langt række positive takter, der forhåbentlig vil få transaktionsomkostninger til at falde.

”I forslaget til den kommende udbudslov er der åbnet op for øget dialog før og under udbuddet. I FRI håber vi, det betyder, at transaktionsomkostningerne vil falde, fordi misforståelser undgås. Det vil formentlig også betyde færre annullerede udbud, fordi der bliver skabt større klarhed om kundernes succeskriterier og værdier, inden der afgives et endeligt tilbud. Dette er ligeledes en positiv forbedring”, slutter Henrik Garver.

Det fremsatte lovforslag kan ses her