Blandt Vandsalamandere, flagermus og tudser i ghettoen

Høje Gladsaxe har nok ikke det bedste ry - det er måske nærmere berygtet for at være socialt belastet. Men trods de store betonblokke, som nok kan se triste ud en våd decembermorgen, så er der faktisk et stort grønt område mellem Tingbjerg og Høje Gladsaxe Parken - nemlig det der hedder Høje Gladsaxe Park.

Bynær natur
Det virker umiddelbart mærkeligt, men dette tæt beboede område, som man måske ikke lige tænker er et oplagt sted at tage madkurven med på picnic, er faktisk meget værdifuld natur med sjældne og beskyttede arter som stor vandsalamander, flagermus og spidssnudet frø.

Som projektleder har jeg været flere gange i området.Her ser jeg muligheder - muligheder som jeg er i gang med at udfolde via mit arbejde med lokal afledning af regnvand i Høje Gladsaxe Park. Projektet går først fremmest ud på at håndtere de stigende mængder regnvand ved at skabe regnvandssøer, et nyt vandløb, våde områder samtidig skal det være et attraktivt naturområde for beboerne - en slags to i en løsning, som jeg synes vi rådgivere er gode til.

Sikkerhed, miljø, oplevelser og natur
Forhåbentlig kan projektet også være med til at løfte området socialt. Når man forbedrer omgivelserne, har det som oftest en afsmittende virkning på beboerne.

Nu får beboerne endnu mere natur, og et dejligt rekreativt område til at udfolde sig og opleve i. Lige nu er en stor del af selve naturområdet temmelig kedeligt. Det er et overdrev med forskellige græstyper, men ved at indarbejde regnvandssøer, et vådområde samt nyt vandløb bliver der straks mere interessant at færdes, og området kan i princippet bruges til alt muligt. Måske vil man kunne fiske, man kan lege, have picnic, kigge på fugle og dyr.

Baggrunden for projektet er, at forsyningsselskabet Norvand A/S er i gang med at lave to typer af kloakrør  i en stor del af Gladsaxe. Et rør med urenset spildevand og et andet rør med regnvand hovedsagligt fra vejene. Regnvandet fra vejene bliver ledt over i disse nye regnvandsøer. Årsagen er, at det eksisterende fællessystem, som både indeholder spildevand og regnvand, ikke er gearet til klimaforandringerne og at dertil tider sker overløb af urenset spildevand blandt andet fra vores  toiletterfra fællesledningen til åer og søer.

Ved at separatkloakere sikrer man sig, at det kun er spildevand der ledes til renseanlæg, mens regnvand ledes til naturen.  På den måde beskytter vi åer og vandløb mod overløb af urenset spildevand i forbindelse med store regnskyl, og renseanlægget belastes ikke med regnvand.

Regnvandssøerne i parken bliver udformet, så de dels fungere som opstuvning for regnvandet og dels renser regnvandet inden det ledes ud i naturen.

Jeg kan godt lide, at vi ud over at løse problemet med kapacitet i kloakken får skabt så meget mere, som har værdi for omgivelserne og miljøet. Vi løser problemet med udslip af urenset spildevand til åsystem og søer. Vi skaber et område med nye muligheder for oplevelser og udfoldelse og vi giver bedre kår for nogle af de truede arter vi har i Danmark - sådan noget synes jeg godt, at man kan være stolt af at være med til, for det giver mening.

Der skal et bredt felt af eksperter og fagfolk til for at løse denne opgave. Dels leder jeg projektet og dels projekterer jeg også på en del af projektet.,Samtidig skal  der skal også laves opmålinger, registreres hvilken natur, vi har med at gøre, udarbejdes diverse ansøgninger og VVM-redegørelse, og meget andet. Jeg kan lide de mange fagligheder og det tværgående samarbejde, der skal til.

Det er en af grundende til, at jeg er rådgiver. Jeg får lov til at prøve mig selv af og arbejde med nogle store og spændende projekter inden for mange forskellige områder. Jeg har tidligere arbejdet med jordforureningsprojekter, projekteret nedrivningen af en tribune i Parken, været med til at renovere Østerbro Stadion, og nu sidder jeg med klimatilpasningsprojekter, som for mig er det nye og spændende.

Navn: Bo Fisker Pedersen

Uddannelse: Ingeniør fra ingeniørhøjskolen i Ballerup

Arbejdsplads: Orbicon A/S. Har tidligere arbejdet i entreprenørfirmaet M. J. Eriksson

Alder: 34