Logo3

Hvad er FRI - Young Professionals?

FRI Young Professionals er et netværk for yngre medarbejdere i FRI's medlemsvirksomheder. FRI Young Professionals arrangerer blandt andet netværksarrangementer, og skaber gode relationer mellem yngre medarbejdere i FRI's medlemsvirksomheder.

FRI - Young Professionals er et tilbud til yngre ansatte (op til 40 år) i FRI's medlemsvirksomheder. Deltagelse i FRI Young Professionals er gratis.

FRI Young Professionals er et spændende, udviklende og inspirerende forum, hvor organisatoriske, markeds- og karrieremæssige interesser diskuteres, erfaringer udveksles og netværk skabes.

FRI Young Professionals organiserer arrangementer, der samler de yngre rådgivere, deltager med indlæg og diskussioner i FRI's øvrige arrangementer, og udbreder yngre rådgiveres synspunkter, ideer og visioner.

Hvorfor netværk?

Der er mange gode grunde til at deltage i FRI - Young Professionals. At indgå i et netværk handler dybest set om at give og få viden og sparring med andre mennesker. Her kan man møde ligesindede og inspirere, udfordre og støtte hinanden i arbejdslivets mange facetter. Netværk kan skabe nye samarbejder mellem yngre rådgivere på tværs af branchens virksomheder.

FRI - Young Professionals har både en faglig og en social funktion. Derfor forsøger vi at ramme en balance i vores netværksaktiviteter, hvor der både er plads til fagligt inspirerende arrangementer og sociale events, hvor det dybest set handler om at møde og have det sjovt med andre rådgivere.

Bliv medlem - det er gratis

Er du ikke allerede medlem af FRI Young Professionals? Så tilmeld dig!

Se arrangementer

Se FRI Young Professionals udvalgets medlemmer

Følg os på LinkedIn

Følg os på Facebook

FRI Young Professionals's styregruppe arbejder med at:

  • Arrangere aktiviteter, der styrker netværket mellem yngre rådgivere i FRI's medlems­virksomheder.
  • Formulere FRI's synspunkter og beslutte den relevante indsats i forhold til at tiltrække yngre rådgivere til FRI's medlemsvirksomheder.
  • Opretholde relationer til det europæiske Young Professionals forum i EFCA.
  • Kommunikere til medlemmer og omverden om relevante emner, hold­ninger og resultater.
  • Deltage i FRI's faste sektorudvalg.

Læs mere om styregruppens arbejde

Spørgsmål
Hvis du har spørgmål eller kommentarer om FRI Young Professionals så kontakt Jan Ove Hansen på joh@frinet.dk fra FRI's sekretariat.