FYR bliver til FRI Young Professionals

FYR - Forum for Yngre Rådgivere har nu skiftet navn til FRI - Young Professionals.

FYR - Forum for Yngre Rådgivere har nu skiftet navn til FRI - Young Professionals.

Navneskiftet er et naturligt led i FRI - YP's ønske om at styrke vores internationale profil. Fokus  på internationalt samarbejde skal medvirke til at du som medlem vil få større mulighed for at skabe forbindelser på tværs af landegrænserne og derigennem få skabt et solidt internationalt netværk.

Derfor er FRI - YP også tovholdere sammen med de tyske værter for EFCA GAM 2011 for et særskilte arrangementer for Europas Young Professionals.

FRI YP med maske 295*110