Styregruppen

Styregruppen leder indsatsen i FRI Young Professionals forummet og varetager dermed interesserne for de yngre rådgivere ansat i FRI’s medlemsvirksomheder.

Styregruppens aktiviteter skal bidrage til at styrke netværket mellem yngre rådgivere i FRI's med­lemsvirksomheder samt repræsentere yngre rådgivere i FRI og understøtte rådgivernes omdømme.

Udover FRI Young Professionals-styregruppen har FRI Young Professionals en arbejdsgruppe i Jylland. Formålet med arbejdsgruppen er at opbygge netværk imellem yngre rådgivere i FRIs medlemsvirksomheder i Jylland og på Fyn.

FRI Young Professionals i FRI's udvalg

FRI Young Professionals er repræsenteret i alle FRI's faste udvalg, der sikrer, at FRI's aktiviteter og holdninger afspejler medlemmernes interesser og prioriteter. FRI Young Professionals-medlemmernes deltagelse i disse udvalg foregår på lige fod med de øvrige deltagere. Dog har FRI Young Professionals-medlemmerne den særlige opgave at tale yngre rådgiveres interesser

Læs mere og se, hvem der repræsenterer Young Professionals i hvilke udvalg her

FRI Young Professionals-styregruppen består af:

 • Kristoffer Krarup, AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S (Formand)
 • Morten Bindslev, Dansk Energi Management A/S (Næstformand)
 • Julie Egelykke Bilsby, EKJ A/S
 • Lill Bjerregaard, MOE A/S
 • Mette Blond, COWI A/S
 • Christina Rex Kjær Hansen, NIRAS A/S (Formand Young Professionals-Jylland)
 • Oskar Hausgaard Larsen, Dominia A/S
 • Henrik Mortensen, Rambøll Danmark A/S
 • Katrine Moshage, Henneby Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
 • Peter Tofte Philipsen, NIRAS A/S
 • Dariush Rezai, Sweco Danmark A/S (Bestyrelsesrepræsentant)
 • Katrine Staal-Thomsen, Archiland A/S
 • Muniba Talha, Sweco Danmark A/S
 • Mustafa Nabil Shaker, Rambøll Danmark A/S
 • Mike Balle Hansen, Orbicon
 • Jan Ove Hansen, FRI
 • Søren Habekost, COWI A/S

FRI Young Professionals - Jylland arbejdsgruppen består af:

 • Christina Rex Kjær Hansen, NIRAS (Formand)
 • Rasmus Grube, Atkins
 • Simon Thomsen, ÅF
 • Martine Nilsson, Sweco
 • Simon Nørgaard Hill, COWI