Styregruppen

Styregruppen leder indsatsen i FRI Young Professionals forummet og varetager dermed interesserne for de yngre rådgivere ansat i FRI’s medlemsvirksomheder.

Styregruppens aktiviteter skal bidrage til at styrke netværket mellem yngre rådgivere i FRI's med­lemsvirksomheder samt repræsentere yngre rådgivere i FRI og understøtte rådgivernes omdømme.

Udover FRI Young Professionals-styregruppen har FRI Young Professionals en arbejdsgruppe i Jylland. Formålet med arbejdsgruppen er at opbygge netværk imellem yngre rådgivere i FRIs medlemsvirksomheder i Jylland og på Fyn.

FRI Young Professionals i FRI's udvalg

FRI Young Professionals er repræsenteret i alle FRI's faste udvalg, der sikrer, at FRI's aktiviteter og holdninger afspejler medlemmernes interesser og prioriteter. FRI Young Professionals-medlemmernes deltagelse i disse udvalg foregår på lige fod med de øvrige deltagere. Dog har FRI Young Professionals-medlemmerne den særlige opgave at tale yngre rådgiveres interesser

Læs mere og se, hvem der repræsenterer Young Professionals i hvilke udvalg her

FRI Young Professionals-styregruppen består af:

 • Mette Blond, COWI (Formand)
 • Kristoffer Krarup, ORBICON (Næstformand)
 • Peter Tofte Philipsen, NIRAS
 • Stig Porep Birkemose, COWI A/S 
 • Christian Nørr Jacobsen, Sweco
 • Rune Petersen, MOE
 • Julie Egelykke Bilsby, EKJ Rådgivende Ingeniører
 • Louise Friis, FRI
 • Sidsel Soja Laugesen, NIRAS (Formand Young Professionals-Jylland)
 • Henrik Mortensen, Rambøll
 • Yasir Maafri, Rambøll
 • Søren Adamsen, COWI (Bestyrelsesrepræsentant)
 • David Meyer, FRI (Udvalgssekretær)
 • Lill Bjerregaard, MOE
 • Katrine Staal-Thomsen, Archiland
 • Oskar Hausgaard Larsen, AB Clausen
 • Morten Bindslev, Dansk Energi Management & Esbensen

FRI Young Professionals - Jylland arbejdsgruppen består af:

 • Sidsel Soja Laugesen, NIRAS (Formand)
 • Rasmus Grube, Atkins
 • Mette Thordahl Nørgaard, COWI
 • Agnethe Stubtoft Kærgaard, Sweco