FRI Young Professionals i FRI's udvalg

FRI Young Professionals udvalget er repræsenteret i alle FRI's faste udvalg, der sikrer, at FRI's aktiviteter og holdninger afspejler medlemmernes interesser og prioriteter.

FRI Young Professionals medlemmernes deltagelse i disse udvalg foregår på lige fod med de øvrige deltagere. Dog har FRI Young Professionals medlemmerne den særlige opgave at tale yngre rådgiveres interesser. Derfor markerer vi os løbende på aktuelle områder, hvor vi har en særlig indsigt, eller hvor yngre rådgivere har bestemte synspunkter.

 

Udvalg

Repræsentant

Kontakt

     

Byggeriudvalget

Stig Porep Birkemose, Cowi

spbi@cowi.dk

 

Byggefaglig task force

Kristoffer Krarup, Orbicon

 

kkra@orbicon.dk
Internationalt Markedsudvalg

Henrik Mortensen, Rambøll

 

hnm@ramboll.dk

Infrastrukturudvalget

Rune Petersen, Moe

 

rpe@moe.dk

 

Miljø- og klimaudvalget

Katrine Staal-Thomsen, Archiland

 

kst@archiland.dk

 

Energiudvalget

Christian Nørr Jacobsen, Sweco

 

ChristianNorr.Jacobsen@grontmij.dk 

 

Aftaleudvalget

Julie Egelykke

jeb@ekj.dk

 

EFCA

Julie Egelykke Bilsby, EKJ

Mette Blond, COWI

Henrik Mortensen, Rambøll

jeb@ekj.dk

mebl@cowi.dk


hnm@ramboll.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se beskrivelse af FRIs udvalg her