Anden information

Nemmere adgang til europæiske markeder med servicepas

05. juli 2016

Nemmere adgang til de europæiske markeder. Det er formålet med et nyt initiativ fra EU-Kommissionen. Målgruppen er bl.a. virksomheder i rådgivningsbranchen og byggeriet.

FORSK2025 - Hvad skal Danmark forske i?

28. juni 2016

Sammen med en lang række andre organisationer, styrelser og netværk har FRI afleveret sit forslag til prioriteringen af fremtidens forskningsindsats. Der er mange gode forslag, så konkurrencen er stor – men man kan se, at mange...

Lettere ansøgning til VE til proces

17. marts 2016

Tilskudsordningen til VE til proces blev i 2015 evalueret af Energistyrelsen. Evalueringen viste, at mange - især mindre ansøgere - finder dokumentationskravene tidskrævende og udfordrende, og på den baggrund har Energistyrelse...

DI (og FRI) retningslinjer for overholdelse af konkurrenceregler

15. januar 2016

FRI har tilsluttet sig DI's compliance program, som er retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne. Vi anbefaler, at alle FRI-medlemmer orienterer sig om reglerne i egne virksomheder.

FRI’s medlemstilfredshedsundersøgelse 2015

05. november 2015

Hvert andet år spørger vi medlemmerne i FRI, om deres tilfredshed med FRI, og på hvilke områder FRI skal have særligt fokus på.

Rådgiverne skal til at lave byggesagsbehandling

29. oktober 2015

Regeringen foreslår, at private (rådgiverfirmaer) skal overtage den tekniske byggesagsbehandling. Det kan være et spændende nyt forretningsområde, men en ordning skal skrues rigtigt sammen. For det kommer til at betyde noget fo...

DI arbejder for Femernforbindelsen

27. august 2015

DI presser på for, at Femern-forbindelsen fastholdes, uanset de aktuelle forsinkelser af projektet. Forbindelsen er samfundsøkonomisk værdifuld for Danmark og vil få stor eksportmæssig værdi for danske virksomheder.

Branchen godt repræsenteret på Folkemødet

18. juni 2015

Dette års Folkemøde var ikke kun præget af det forestående valg, det var også præget af et stærkt fremmøde af medarbejdere fra den rådgivende branche.

Dialog med Københavns Kommune

11. juni 2015

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning er en stor organisation, og som rådgiver kan det være svært at komme forbi den virtuelle skranke. FRI deltager i KK’s Erhvervspanel, som mødes to gange årligt. Her er der mulighed...

FRI’s Brancheundersøgelse 2014 er åben for besvarelse

13. maj 2015

Spørgeskemaet til årets brancheundersøgelse er onsdag den 6. maj udsendt til FRI’s medlemmer. For de fleste virksomheders vedkommende vil skemaet være sendt til hovedmailen.