Det Digitale Anlæg – nu med hjemmeside

Det Digitale Anlæg har for nylig lanceret en hjemmeside, hvor du kan holde dig opdateret om høringsprocesser, referater fra afholdte møder, samt følge de mange delprojekter, der arbejdes med.

FRI samarbejder gennem Det Digitale Anlæg med en række andre aktører i anlægsbranchen om at fremme og understøtte brugen af digitale værktøjer i anlægssektoren.

Det Digitale Anlæg har for nylig lanceret en hjemmeside, hvor du kan holde dig opdateret om høringsprocesser, referater fra afholdte møder, samt følge de mange delprojekter, der arbejdes med.

Det Digitale Anlæg: www.digitaleanlaeg.dk

Keyboard, talebobler 295*150

Kategoriseret under: