Nat ,-lysstriber

Engelsk serviceoversættelse af de danske vejregler

Vejdirektoratet er i færd med at udarbejde engelske serviceoversættelser af de danske vejregler, der er vejsektorens grundlag for at planlægge, projektere, anlægge og drive vejinfrastrukturen i Danmark.

Da det er et meget omfattende sæt regler, vil oversættelsen ske i etaper. Det første, der bliver oversat, er vejregler for åbent land, og de skulle gerne være klar i løbet af februar. De nye oversættelser vil kunne findes på lovportalen for vejregler, så snart de er klar.

Lovportalen for vejregler

Kategoriseret under: