Tog I Sne2

RIF: Norsk infrastrukturefterslæb på 2.600 mia. norske kr.

Den norske Rådgivende Ingeniør Forening, RIF, har netop udgivet deres State of The Nation-rapport. Her har RIF afdækket det samlede vedligeholdelsesefterslæb på norsk infrastruktur og anslået det til ca. 2.600 milliarder norske kr.

Mest kritisk er det for jernbane, spildevand, norske amtsveje og fængsler. De har opnået klasse to, hvilket betyder, at anlægget er i en så dårlig tilstand, at funktionaliteten er truet. Også sundhedsvæsenets bygninger er i dårlig forfatning. Derudover er vandforsyningen flere steder i så dårlig en stand , at der er risiko for forurenet drikkevand. Det er ligesom i Danmark særligt den kommunale infrastruktur, den er gal med.

Se den norske State of The Nation-rapport her

Kategoriseret under: