Aften vej

Debat: Regningen vokser, hvis regeringen udskyder vejarbejde

Debatindlæg af Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Bragt i Børsen.dk den 13.9.16

I Børsen mandag den 12. september, skriver Børsens debatredaktør Thomas Bernt Henriksen: ”Hellere flere gode veje end flere varme hænder.” I Foreningen af Rådgivende Ingeniører er vi helt enige i den betragtning. FRI’s State of the Nation-rapport fra marts 2016 viste, at efterslæbet på den offentlige bygningsmasse var på godt 50 mia. kr. Tilsvarende er de kommunale veje og broer, der udgør 95 pct. af Danmarks samlede vejnet, i en tilstand, hvor efterslæb og genopretning løber op i lignende beløbsklasser

Hvis man åbner op for, at kommunerne målrettet kan øge deres investering i vedligehold og renovering af bygninger, veje og broer, så vil efterslæbet kunne indhentes. Det har vi set ske på det statslige vejnet over de sidste 8-10 år. Målrettede investeringer i en bedre infrastruktur vil også gøre op med den herskende kultur, hvor der tages politiske kviklån i infrastrukturen, så regningen sendes videre til de efterfølgende generationer. 

På den lange bane bliver det løbende vedligehold af de kommunale bygninger, veje og broer billigere, hvis tilstanden først er bragt i orden. Det er dyrt at genoprette infrastruktur, som ikke er blevet rettidigt vedligeholdt. Og det koster oven i købet hver dag på mobilitetskontoen for personer, varer og tjenesteydelser. Derfor vil flere gode veje frigive midler, som politikerne kan disponere over, til nye investeringer; flere varme hænder eller lavere skattetryk. Det gode er nemlig, at investeringer i vedligehold ikke i sig selv er udgiftsdrivende i fremtiden. Tværtimod.

I sidste uge viste en undersøgelse fra DI, at god infrastruktur ligger på en klar førsteplads, når virksomheder skal prioritere den vigtigste faktor for vækst i fremtiden. Så investeringer i flere gode veje er en god investering, hvis 2025-planen kan danne grundlag for dette – så lad os komme i gang!

Kategoriseret under: