Debatindlæg: Analyse: Kattegat-forbindelsen lever trods Togfond

Vedtagelsen af Togfonden den 14. januar i år så mange samtidig som aflivningen af en fast forbindelse over Kattegat. Men en rapport fra Vejdirektoratet udarbejdet sammen med Trafikstyrelsen har ikke blot bragt forbindelsen ud af koma, men reelt bragt den til live igen.

Af Henrik Garver, adm. direktør i FRI
27. februar til 6. marts 2014 i følgende medier: Altinget.dk, Midtjyllands Avis, Århus Stiftstidende, Nordjyske Stiftstidende, Licitationen.

Bro solnedgang 295*150

I rapporten står at "en realisering af timemodellen, som er formålet med Togfonden, ikke vil skabe passagermæssige problemer for en eventuel kommende Kattegatforbindelse." Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen er vha. Landstrafikmodellen i fællesskab kommet frem til, at en Kattegatforbindelse vil have 27-28.000 togpassagerer om dagen, uanset om der er etableret en fuld timemodel eller ej. Det er interessant, da tanken bag en Kattegatforbindelse er, at skabe en grundlæggende større robusthed af den danske infrastruktur, "det dobbelte H". Udfordringen har været, om økonomien i en fast Kattegatforbindelse kunne hænge sammen. Den nye analyse viser, at Togfonden og timemodellen ikke udfordrer passagergrundlaget for Kattegat.

Omvendt vil en Kattegatforbindelse dog ikke kunne erstatte et af de mere kontroversielle, men nødvendige, elementer i timemodellen, togbroen over Vejle Fjord. En ny bro over Vejle Fjord er nødvendig, da Timeplanen medfører flere togafgange fra Vejle - og alternativet til togbroen er mærbart længere rejsetid samt at Vejle bliver en flaskehals der gør den samlede jernbaneinfrastruktur sårbar. Problemet vil blive særlig stort, når den nye jernbane til Billund Lufthavn er færdig med deraf følgende endnu flere togafgange fra Vejle.

Dermed er spørgsmålet igen, om økonomien i en fast forbindelse over Kattegat opvejes af de gevinster som følger af en fast forbindelse? Gevinsterne er bl.a. én times transporttid mellem Aarhus og København vil skabe et fælles arbejdsmarked mellem hovedstaden og Østjylland. I forhold til mobilitet, innovation og nye arbejdspladser vil gevinsten her være markant. Samtidig vil forbindelsen være med til at fasholde arbejdspladser og arbejdskraft uden for hovedstadsområdet. Højhastighedstog vil flytte personer fra bil til kollektiv transport, og påvirke debatten om fremtiden for Tirstrup lufthavn. Reducere den skrøbelighed, det er, kun at have én fast forbindelse mellem landsdelene og altså betyde en ekstra forsyningssikkerhed, hvis den ene forbindelse skulle lukke i kortere eller længere perioder. Generelt binde landsdelene og Danmark bedre sammen.

Vi afventer endnu de endelige analyser omkring den samlede økonomi i en Kattegatforbindelse. Men det er glædeligt, at Vejdirektoratets og Trafikstyrelsens analyse fortsat peger på, at Kattegatforbindelsen vil have et solidt passagergrundlag, samtidig med at Timemodellen kan gennemføres.

Kategoriseret under: