Debatindlæg: Ny byråd skal tage arbejdshandsker på

FRI opfordrer de nye byråd landet over til at se seriøst på vedligeholdelsen af det danske vejnet, hvor 95 % udgøres af kommunale veje. Der er et historisk højt overskud i de kommunale pengekasser, og dette bør investeres i det store efterslæb, der er på veje og den offentlige bygningsmasse.

Af Henrik Garver, adm. direktør i FRI

D. 23.-27. november 2013 i følgende medier: Randers Amtsavis, Dagbladet Køge/Ringsted/Roskilde, Frederiksborg Amts Avis, JydskeVestkysten, Nordjyske Stiftstidende, Nordvestnyt Holbæk/Odsherred, Nordvestnyt Kalundborg, Herning Folkeblad, Sjællandske, Fredericia Dagblad, Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad, Viborg Stifts Folkeblad.

De nyvalgte byråd i landets kommuner overtager et historisk højt overskud i den kommunale pengekasse. I alt har landets 98 kommuner oparbejdet et overskud på 34 milliarder kroner. Det skyldes først og fremmest solid økonomistyring for at undgå sanktioner fra staten i tilfælde af budgetoverskridelser.

Men på trods af det store overskud skal kommunerne alligevel være påpasselige, så der både er råd til velfærd og udvikling i samfundet.

Kommunalpolitikerne står derfor med en svær opgave, når de skal prioritere.

Derfor vil jeg med baggrund i FRI's State of the Nation-rapport komme med vores anbefalinger til, hvor, FRI mener, de nyvalgte byrådsmedlemmer skal lægge indsatsen, når det gælder infrastruktur og bygninger.

De kommunale veje udgør 95 pct. af det danske vejnet, og det er et stort problem for det danske samfund, at de veje i dag er kraftigt præget af mange års lappeløsninger og mangel på vedligeholdelse.

Kommunernes investering i vejvedligeholdelsen er faldet med 10-15 pct. siden 2007, hvor de overtog amternes veje ved kommunesammenlægningen.

State of the Nation-rapporten giver de kommunale veje bundkarakteren 2 og konkluderer, at der er et væsentligt efterslæb og behov for en forstærket indsats for at forebygge end at vedligeholde, men også fordi de dårlige veje går ud over trafiksikkerheden og efterlader Danmark med en utilstrækkelig robusthed af den samlede vejinfrastruktur på trods af store investeringer i det statslige vejnet.

En anden meget vigtig konklusion fra State of the Nation-rapporten er det store efterslæb på vedligeholdelsen af den offentlige bygningsmasse, herunder skoler og uddannelsesinstitutioner.

Hvis de skal være gearet til de undervisningsbehov, som opstår, når en folkeskole-og erhvervsskolereform er vedtaget, kræver det store investeringer fra kommunernes side.

Tal fra stat, regioner og kommuner viser, at der er et efterslæb på 40 milliarder kroner i den offentlige bygningsmasse.

FRI's State of the Nation-rapport indikerer, at beløbet er 5 til 10 gange større, hvis bygningerne i tillæg til det generelle vedligehold også skal være moderne og med et lavt energiforbrug.

Hvis vi efterlader de offentlige bygninger i 1900-tallet - så kan vi tabe en stor del af potentialerne for vækst og viden. At et dårligt indeklima i vores skoler giver dårlig indlæring er efterhånden almen viden.

Derfor er FRI's opfordring til de nyvalgte byråd at sætte fokus på at vedligeholde værdien af den enorme kommunale aktivmasse. Det vil betyde afhjælpe og forebygge konsekvenserne af en fortsat skadeudvikling.

Vedligeholdelsesefterslæbet i kommunerne anslås at være cirka 20 milliarder kroner. Så vejene er nødvendige at investere i - ikke blot fordi det er billigere at investeringer i bygninger og veje - men også investereringer, der skaber øget mobilitet, styrket trafiksikkerhed og bedre indlæring.

Kategoriseret under: