FRI Debat

Debat: Smartere udbud

24. august 2011

Afskaffelse af udbudspligten vil koste skatteborgerne dyrt. Men udbudsprocessen kan gøres mere effektiv. FRI argumenterer for flere, men smartere udbud i et debatindlæg bragt i Berlingske.

KRONIK: Kommuner bør praktisere rettidig omhu

18. maj 2011

Det begynder at haste for kommunerne, hvis de skal udnytte lavkonjunkturen til at få lappet på de kommunale veje.

Debatindlæg: I har bolden - politikere!

27. april 2011

I et debatindlæg i Børsen påpeger adm. direktør Henrik Garver, at erhvervslivet har spændt livremmen ind for at overleve krisen. Nu er det politikernes tur til at fremme væksten, ikke ved tilskud, men ved at forenkle regler, ne...

Debat: Skinneeksperter på vej

27. april 2011

I et debatindlæg argumenterer FRI for at omskolingen af ledige ingeniører, så får kompetencer inden for områder, der mangler arbejdskraft, er en vigtig dagsorden. Det tager dog tid at løse problemet og det skal anses som en fæl...

Synspunkt: Østersø-tunnelen vil styrke Danmark

27. april 2011

Der er grund til at ønske hele Danmark tillykke med beslutningen om en trafikal forbindelse til Femern. Ikke alene vil anlægsarbejdet skabe beskæftigelse og forretning for Lolland-Falster og opland, men når tunnelen står færdig...

Debatindlæg: Vi har brug for en klimatilpasningskommission nu

18. december 2010

Klimatilpasning er for vigtig en sag til at blive overladt til lappeløsninger og lokale initiativer, derfor er der brug for en national Klimatilpasningskommission.

Minikronik: Giv os en Infrastrukturkommission II

17. juni 2010

Der mangler en fremadrettet helhedstænkning, når det kommer til bedre vedligeholdelse af vores infrastruktur. Der bør derfor igangsættes en handlingsplan for, hvad vi egentlig vil med vores infrastruktur.

Minikronik: Nyt arbejdsprogram glemmer infrastruktur

20. maj 2010

Kun fire gange – fire – blev ordet infrastruktur nævnt i regeringens nye arbejdsprogram. Det giver et usikkert fundament for de ambitiøse mål.

Minikronik: Kvalitetsreform - Godt begyndt er ikke nok

08. marts 2010

Adm. direktør, Henrik Garver, udtaler at der skal tænkes i helheder og på målsætninger der rækker mere end et par år ud i fremtiden. Ellers mangler vi grundlaget for at være en konkurrencedygtig økonomi.

Debat: Innovation, viden og ny teknologi frem for nostalgi

21. januar 2010

Naturligvis skal vi bevare så mange produktionsarbejdspladser som muligt, men det bør ske på baggrund af fremtidsbærende udvikling og innovation og ikke af nostalgiske årsager.