Høringssvar

Høringssvar 10/6 2008: Bekg. om ændring af Stærkstrømsbekendtgørelsen

28. oktober 2009

Sikkerhedsstyrelsen sendte i maj 2008 bekendtgørelse om ændring af Stærkstrømsbekendtgørelsen i høring. FRI sendte sit svar i juni 2008.

Høringssvar 17/11 2008: Lovforslag om organisering af affaldssektoren

28. oktober 2009

Miljøministeriet sendte i oktober 2008 lovforslag om organisering af affaldssektoren i høring. FRI sendte sit høringssvar i november 2008.

Høringssvar 20/4 2009: RTI's strategi for GTS

28. oktober 2009

Forsknings- og innovationsstyrelsen sendte i april 2009 en strategi for GTS-området i høring. FRI sendte sit svar i april 2009.