Hul i asfalt

FL2017: Lad kommunerne bruge penge på kommunale veje og bygninger

Pressemeddelelse: En udvidelse af E45 mellem Skanderborg og Aarhus, etablering af ramper på Esbjergmotorvejen samt en bevilling til en forundersøgelse af en havnetunnel i København. Det er de få infrastruktur-highlights, der er i Finansloven for 2017.

”Regeringen og forligspartierne har valgt at give penge til nogle få, men gode infrastrukturprojekter. Udvidelsen af E45 mellem Skanderborg og Aarhus er tiltrængt og vil, når projektet er færdigt, betyde mindre kø på denne jyske hovedfærdselsåre. I København er en forundersøgelse forhåbentlig det første skridt mod en stærkt tiltrængt havnetunnel eller Østre Ringvej rundt om København. Det vil kunne løsne markant op for trafikken i myldretiden i hovedstaden, hvor den efterhånden står helt stille,” siger Henrik Garver, administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

Han ved godt, at der er få midler til infrastruktur i statskassen, og derfor opfordrer han en kommende ny regering til at skrive to ting ind i et regeringsgrundlag.

”I FRI ser vi for det første gerne, at der i regeringsgrundlaget bliver indskrevet, at der bliver lavet en langsigtet prioritering for kommende infrastrukturprojekter i Danmark. Det er endnu vigtigere i perioder, hvor pengene er få, så man ikke får fejlinvesteret i kortsigtede løsninger eller tager beslutninger om infrastrukturprojekter på et uoplyst grundlag,” siger Henrik Garver.

Det andet ønske er at hæve anlægsloftet for kommunerne, så de kan få lov til at bruge flere penge på veje og bygninger, der, som FRI’s State of the Nation-rapport 2016 viser, har et stort behov for at blive renoveret.

”FRI har talt med kommunerne. De vil gerne investere i deres veje og bygninger. Derfor er det ærgerligt, at vi som samfund tager dyre kviklån i den kommunale infrastruktur, hvor vi udskyder det nødvendige vedligehold. Jo længere kommunerne venter med at reparere vejene, jo dyrere bliver det at løse problemet. I stedet for at tage lån i det kommunale vejnet, bør rammerne ændres, f.eks. ved at hæve anlægsloftet, så der kan investeres mere, end det er muligt i dag. Og i lyset af den lave rente og den aktuelle opbremsning i projekter på anden infrastruktur, bl.a. Togfonden, så er der både råd til det og plads i økonomien i forhold til det samlede offentlige investeringsniveau,” slutter Henrik Garver.