FRI Kommentar: God infrastruktur er en forudsætning for vækst

FRI's kommentar efter offentliggørelsen af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur.

8. januar 2014

Pressekommentar til Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur.

Selvom Danmark er et lille land er vi afhængige af en god robust infrastruktur, der binder landsdelene bedre sammen. Ses der på tallene fra bl.a. FRI's State of The Nation-rapport, så understøtter det konklusionen fra Produktivitetskommissionen: at der i en længere årrække er blevet underinvesteret i danske veje, broer, jernbanestrækninger, havne m.m. Danmark har i perioden 1995-2010 i gennemsnit anvendt 0,6 pct. af BNP om året på investeringer i veje og jernbaner. Det tilsvarende tal for en række vesteuropæiske lande er i gennemsnit 0,9 pct.

"En god infrastruktur vil øge mobiliteten og være med til at fastholde arbejdspladser og arbejdskraft uden for hovedstadsområdet. Det mindsker trafikpropper, der hver dag koster tusinder spildte arbejdstimer, det styrker produktiviteten ved at mobiliteten for personer, varer og tjenesteydelser øges. Som en væsentlig biting binder en god national infrastruktur Danmark sammen både kulturelt og økonomisk," siger administrerende direktør i FRI Henrik Garver.

"I FRI er vi enige med produktivitetskommissionen om, at investeringer i transportinfrastruktur bør foretages der, hvor der er størst trængsel. En havnetunnel i København giver derfor god mening. Men der bør også investeres i de kommunale veje, der udgør 95 pct. af det danske vejnet. Det er er et stort problem for samfundet, at vejene i dag er kraftigt præget af mange års lappeløsninger og mangel på vedligehold. Kommunernes investering i vejvedligehold er faldet med 10-15 pct. siden 2007, hvor de overtog amternes veje ved kommunesammenlægningen. Den vinkel synes ikke dækket i rapporten."

Endelig havde FRI gerne set, at kommissionen også havde forfulgt de produktivitetsudfordringer, der følger af tilstanden af vores forsyningsinfrastruktur, men området er komplekst, stærkt politisk reguleret og en række af effekterne på produktiviteten må forventes at være indirekte. Derfor forstår vi godt, at området ikke er analyseret i rapporten.

Vejhul 295*150