FRI: Togfonden vil skabe danske arbejdspladser i Danmark og i udlandet

Perspektiverne i Togfonden er gode, og ydermere vil investeringerne i den kollektive trafik skabe arbejdspladser både i Danmark og i udlandet, fordi vi kan eksportere viden om jernbaner. Derfor opfordrer FRI Folketingets politikere til at få finansieringen på plads.

22. maj 2013

- Så få finansieringen på plads!

"I dag i Jyllands-Posten og Berlingske Tidende bliver der igen sat spørgsmålstegn ved finansieringsgrundlaget for Togfonden. I FRI kender vi ikke beregningerne bag økonomien i Togfonden. Og hvis finansieringen ikke reelt er på plads, så er det et problem. Dog betyder den løbende brug af ny viden og ny teknologi, at vi historisk har været bedre til at udnytte olie og gasfelterne i Nordsøen end først antaget.

Uanset finansieringen er perspektiverne i Togfonden dog de rigtige. En elektrificering af det centrale jernbanenet er simpelt hen nødvendigt, hvis Danmark har ambitioner om at stoppe trængslen på de danske indfaldsveje, og jernbanen forsat skal være rygraden i

den danske kollektive trafik. Det er den eneste måde, at vi kan få togmateriel, der er velafprøvet, driftsikkert og miljøvenligt.

Timeplanen gør visionerne i Togfonden ambitiøse og er et helt centralt element, hvis vi skal øge mobiliteten på arbejdsmarkedet. Timeplan og elektrificering vil til sammen skabe den direkte, hurtige og pålidelige kollektive transport med høj frekvens, som er forudsætningen for at flytte personer fra bil til kollektiv transport.

Ydermere vil investeringerne i den kollektive trafik skabe arbejdspladser i både i Danmark og i udlandet, fordi vi kan eksportere vores til erhvervede viden om jernbaner. På den baggrund vil FRI gerne opfordre til, at regeringen sammen med resten af partierne i Folketinget får finansieringen på plads," siger FRI's administrerende direktør, Henrik Garver.

Pung med penge 295*154