FIDIC2019www

FRI vinder international pris for rapport om bæredygtighed

Natten til tirsdag den 10. september 2019 vandt Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, den internationale anerkendelse FIDIC Award 2019 for sit arbejde med bæredygtighed og FN’s verdensmål. Prisen blev overrakt på den årlige FIDIC-konference, der i 2019 blev afholdt i Mexico City.

Rapporten ”Engineering a better and sustainable world” sætter fokus på de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheders evne til at kombinere deres dybdegående forståelse for bæredygtig udvikling i bredeste forstand med ny teknologi og løsninger, der virker i praksis. Publikation viser, hvordan FRI’s medlemsvirksomheder bidrager til at levere på samtlige 17 verdensmål og dermed omdanner visionerne i verdensmålene (SDG’erne) til virkelige, reelle projekter rundt om i verden med en enorm betydning for mennesker, samfund og miljø.

FRI’s formand, adm. direktør i Rambøll Danmark, Ib Enevoldsen, udtaler: ”Jeg er stolt over, at FRI modtager en FIDIC Award 2019 for vores arbejde med bæredygtighed. Det understreger, at danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder er førende, også i en global kontekst, når det kommer til at skabe resultater omkring bæredygtighed”. Han suppleres af FRI’s direktør Henrik Garver: ”Det er en kæmpe international anerkendelse af de opgaver, der løses globalt af FRI’s medlemsvirksomheder. Og det er en kæmpe anerkendelse af FRI som en organisation, der er med til at sætte en global dagsorden”.

Rapporten ”Engineering a better and sustainable world” viser projekter i: Albanien, Bangladesh, Benin, Egypten, Indonesien, Kazakhstan, Kenya, Kina, Kroatien, Laos, Malaysia, Mali, Mozambique, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Serbien, Sydafrika, Sydsudan, Tanzania og Zambia.

De FRI-virksomheder, der har stillet eksempler til rådighed er: COWI A/S, Dansk Energi Management A/S, NIRAS A/S, NTU International A/S, Rambøll Danmark A/S og Sweco Danmark A/S.  

Publikationen kan ses her./sdg_publication    

FIDIC - Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils er den internationale sammenslutning af rådgivende ingeniørvirksomheder.        

Fotoet viser fra venstre FIDIC CEO Dr. Nelson Ogunshakin; Henrik Garver, adm .direktør i FRI; Ib Enevoldsen, formand for FRI og adm. direktør i Rambøll; Søren Adamsen, 1. næstformand for FRI og Executive Vice President i COWI  og længst til højre FIDIC President Alain Bentejac, Artelia.                                                              

Kontakt 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk
  ___________ 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.
FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.

  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger 28.500 medarbejdere i Danmark og internationalt, og har en global omsætning på ca. 30 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.