Pressemeddelelse: Ny undersøgelse fra FRI vurderer nationens tilstand

For første gang nogensinde er den samlede tilstand af Danmarks infrastruktur blevet vurderet, State of the Nation. FRI mener, det er helt nødvendigt at investere i de sektorer, rapporten udpeger som dårligt stillet for at kunne give det løft, der er essentielt for at kunne imødekomme særligt fremtidens klimaforandringer.

18. november 2008

For første gang nogensinde er den samlede tilstand af Danmarks infrastruktur blevet vurderet. Den nye undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, samler de mange delelementer, der findes om infrastrukturens tilstand i Danmark i en rapport: State of the Nation. State of the Nation rapporter er kendt fra udlandet og bliver løbende udarbejdet og opdateret i bl.a. USA, UK og Finland. I FRI er der ingen tvivl om, at rapporten er et vigtigt indspark til regeringens investeringsplan for infrastruktur.

State of the Nation rapporten er en tilstandsvurdering af den danske infrastruktur fordelt på otte sektorer: Vandforsyning, kloaker og spildevand, lufthavne, havne, jernbaner, veje og broer, affald samt energi. På en skala fra 1 til 5, hvor karakteren 4 svarer til en god tilstand med normal vedligeholdelse, er Danmark blevet tildelt karakteren 3,5.

- I FRI er vi glade for, at vi nu har en samlet vurdering af den danske infrastruktur, og at Danmark er godt med på visse områder, selvom der er sektorer, der har hårdt brug for investeringer. Denne type rapport har længe været kendt i udlandet, og vi er meget tilfredse med at kunne introducere den overfor de danske politikere og offentligheden i øvrigt, siger Henrik Garver, adm. direktør i FRI og fortsætter: - Selvom vi kan præsentere en solid tilstandsvurdering, sender vi med rapporten et kraftigt signal til både regeringen og oppositionen om, at der skal investeres i den danske infrastruktur, hvis vi i fremtiden skal fastholde værdien og funktionen af den danske infrastruktur.I kroner og ører taler

vi om en solid investering på mindst 105 milliarder kroner. Men i forhold til, hvad den danske infrastruktur er værd i dag, er det småpenge. Rapporten vurderer, at dansk infrastruktur har en værdi på flere billioner kroner. Derudover er det jo langsigtede investeringer, som vi taler om.

I FRI mener man, det er helt nødvendigt at investere i de sektorer, rapporten udpeger som dårligt stillet for at kunne give det løft, der er essentielt for at kunne imødekomme særligt fremtidens klimaforandringer.

- Rapporten taler sit tydelige sprog. Der er tre sektorer, der har akut behov for investeringer, hvis de skal fremtidssikres. Det drejer sig om kloaker og rensningsanlæg, jernbaner samt veje og broer. Hvis vi skal imødekomme klimaforandringerne, er det nødvendigt at investere i bl.a. kloakkerne, så de kan tackle flere ekstreme regnskyl. Samtidig er en opgradering af vores jernbanesystem med alt, hvad det indebærer fra sveller til signalsystemet, en god plan, hvis vi ønsker at satse mere på offentlig transport for at nedbringe CO2-udsplippet, fastslår Henrik Garver og fortsætter: 

- Den absolut største investering, rapporten peger på, er de 50 - 100 milliarder kroner, det er nødvendigt at investere i vores veje og broer, hvis vi skal løse trængselsproblemerne samtidig med, at vi holder miljøet for øje. Alt i alt ligger der så store samfundsmæssige værdier i den danske infrastruktur, at den bør forvaltes med omhu, hvilket også er grunden til, at vi mener, at politikerne på Christiansborg skal tage denne rapport alvorligt.

I FRI vil man bruge State of the Nation rapporten som et indspark til regeringens investeringsplan, der forventes præsenteret snarest.

- Det er klart, vi mener, State of the Nation skal indgå i drøftelserne, i forbindelse med regeringens investeringsplan. Med State of the Nation får man for første gang i Danmark en rapport, der belyser samtlige infrastrukturelle aspekter i Danmark. Det må være guld værd for enhver politiker, der er interesseret i Danmarks fremtid, slutter Henrik Garver.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst.
Adm. Direktør, Henrik Garver, tlf. 40 82 43 38, E-mail hg@frinet.dk

Ved faglige og tekniske spørgsmål til rapporten, kontakt venligst
Chefkonsulent, Ulrik Buhl, tlf. 33 97 82 68, E-mail ulrik.buhl@r-m.com