Bygning til nedrivning

Besparelser på kommunale kloakker, veje og bygninger vil kunne mærkes

Pressemeddelelse: Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) er netop blevet enige om at skære på anlægsinvesteringerne med 900 millioner kroner næste år. Det kommer til at få store konsekvenser for i forvejen nedslidt kommunalt vej-net, kloakker og bygninger, mener Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

Allerede i dag er de kommunale veje forsømte og kraftigt præget af mange års lappeløsninger. Ligeledes er de kommunale kloakker slet ikke gearet til de stigende regnmængder, som i Danmark er en af de væsentligste konsekvenser af klimaforandringer, ligesom flere kommunale bygninger er forsømte og vedligeholdes på et niveau, hvor de taber værdi. Derfor forudser administrerende direktør i FRI, Henrik Garver, at den reduktion på 900 mio. kr. der lægges op til i de kommunale anlægsinvesteringer vil få negative konsekvenser på de kommunale veje, kloakker og bygninger.

” Vi ved fra FRI’s State of The Nation rapport – men også fra kommunerne selv – at kommunernes veje generelt er forsømte. De kommunale veje udgør 95 pct. af det danske vej-net. Kommunernes investering i vejvedligehold er i forvejen faldet med 10-15 pct. siden 2007, hvor de overtog en væsentlig del af amternes veje ved kommunesammenlægningen. Flere kommuner er kommet i gang med optimere deres kloaksystemer, men flere steder er kloaknettet ikke dimensioneret eller så nedslidt, at det ikke kan håndtere stigende regnmængder. Det vil betyde oversvømmelser og vand i kælderen,” siger Henrik Garver.

Det samme efterslæb gælder for offentlige bygninger så som daginstitutioner, skoler, plejehjem m.m.
” Det koster hver dag i øget energi og varmeforbrug og uhensigtsmæssige arbejdsgange. Derudover er der hele problematikken omkring indeklima. Hvad dårligt indeklima hver dag koster i tabt indlæring hos landets børn og unge kan man ikke sætte tal på, men i et samfund, hvor vi skal leve af vores viden er det en dårlig investering ikke at have et godt og sundt indeklima i daginstitutioner, på skoler og øvrige uddannelsesinstitutioner,” siger Henrik Garver.
Ved forhandlingerne sidste år blev anlægsloftet for 2015 nedsat med 600 mio. kr. – i 2016 er det 900 mio. kr.

”Det er den forkerte vej at gå. Mange kommuner har pengene til at vedligeholde og fremtidssikre bygninger og infrastruktur men det lader sig ikke gøre inden for rammerne. Vi har behov for en række overordnede målsætninger for den offentlige bygningsmasse i Danmark, og for en overordnet plan for trafikinfrastrukturen, så vi ikke unødigt reducerer muligheden for at investere, hvor der er midler og behov, men derimod har fokus på at skabe væsentlige forbedringer, og fortsat over en årrække kan holde økonomien i balance” slutter Henrik Garver.

Allerede i dag er de kommunale veje forsømte og kraftigt præget af mange års lappeløsninger. Ligeledes er de kommunale kloakker slet ikke gearet til de stigende regnmængder, som i Danmark er en af de væsentligste konsekvenser af klimaforandringer, ligesom flere kommunale bygninger er forsømte og vedligeholdes på et niveau, hvor de taber værdi. Derfor forudser administrerende direktør i FRI, Henrik Garver, at den reduktion på 900 mio. kr. der lægges op til i de kommunale anlægsinvesteringer vil få negative konsekvenser på de kommunale veje, kloakker og bygninger.

 

” Vi ved fra FRI’s State of The Nation rapport – men også fra kommunerne selv – at kommunernes veje generelt er forsømte. De kommunale veje udgør 95 pct. af det danske vej-net. Kommunernes investering i vejvedligehold er i forvejen faldet med 10-15 pct. siden 2007, hvor de overtog en væsentlig del af amternes veje ved kommunesammenlægningen. Flere kommuner er kommet i gang med optimere deres kloaksystemer, men flere steder er kloaknettet ikke dimensioneret eller så nedslidt, at det ikke kan håndtere stigende regnmængder. Det vil betyde oversvømmelser og vand i kælderen,” siger Henrik Garver.

 

Det samme efterslæb gælder for offentlige bygninger så som daginstitutioner, skoler, plejehjem m.m.

” Det koster hver dag i øget energi og varmeforbrug og uhensigtsmæssige arbejdsgange. Derudover er der hele problematikken omkring indeklima. Hvad dårligt indeklima hver dag koster i tabt indlæring hos landets børn og unge kan man ikke sætte tal på, men i et samfund, hvor vi skal leve af vores viden er det en dårlig investering ikke at have et godt og sundt indeklima i daginstitutioner, på skoler og øvrige uddannelsesinstitutioner,” siger Henrik Garver.

Ved forhandlingerne sidste år blev anlægsloftet for 2015 nedsat med 600 mio. kr. – i 2016 er det 900 mio. kr.


”Det er den forkerte vej at gå. Mange kommuner har pengene til at vedligeholde og fremtidssikre bygninger og infrastruktur men det lader sig ikke gøre inden for rammerne. Vi har behov for en række overordnede målsætninger for den offentlige bygningsmasse i Danmark, og for en overordnet plan for trafikinfrastrukturen, så vi ikke unødigt reducerer muligheden for at investere, hvor der er midler og behov, men derimod har fokus på at skabe væsentlige forbedringer, og fortsat over en årrække kan holde økonomien i balance” slutter Henrik Garver.