Tunnel

PM: Forsinkelser for Femern vil koste for samfundet

Folketinget har i dag vedtaget anlægsloven for Femern Bælt-forbindelsen, hvilket er en central milepæl for at skabe en stærk nord-syd akse i den europæiske infrastruktur, vurderer Henrik Garver, administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

”Femernforbindelsen er et nøgleprojekt, der viser, hvad vi kan i Danmark. Derfor er forsinkelse og udskydelse af projektet ikke uvæsentlig, hverken i forhold til projektøkonomien eller samfundsøkonomien”, tilføjer Henrik Garver.

Femern-projektet har i den seneste tid været udsat for kritik, fordi der blev sået tvivl om trafikprognosernes holdbarhed, og dermed den finansielle robusthed. FRI pointerer, at de foreliggende analyser udgør et solidt beslutningsgrundlag, og et stærkere grundlag end de analyser, der lå til grund for eksempelvis Storebælt eller Øresundsforbindelsen.

Nu risikerer projektet endnu en gang at trække i langdrag, fordi de foreløbige priser ligger over det budgetterede – men dog inden for anlægsrammen.

”Da priserne er højere end forventet, og de tyske landanlæg bliver forsinkede, vil det give mening at forhandle om en fornyet tidsplan. Projektøkonomien vil sikkert kunne forbedres ved at udskyde færdiggørelsen af projektet, men den lavere pris skal holdes op imod, det tab vi rent samfundsøkonomisk lider ved en forsinkelse som følge af de manglede gevinster, der er ved at have forbindelsen”, forklarer Henrik Garver.