Bro, vinter

PM: Lad private investorer byde på en Kattegatbro

Forbered lovgrundlaget for en bro over Kattegat og lad private investorer stå for opførelse, finansiering og drift af en fast forbindelse, lyder opfordringen fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

En fast Kattegatforbindelse vil koste ca. 118 mia. kr., viser en ny analyse, som Transport- og Bygningsministeriet har offentliggjort. Forbindelsen vil kræve et finansielt tilskud på omkring 50 mia. kr. foruden egenfinansieringen fra brugerne på 67 mia. kr. Det er en stor investering, som vil have markant samfundsværdi, men som vi som samfund ikke kan finansiere i den nærmeste fremtid. Men det kunne muligvis være en investering for investorer som pensionsselskaber mv., hvis lovgrundlaget er på plads.

”Fra FRI’s side vil vi opfordre Folketinget til at fastholde Kattegatbroen på dagsordenen. Broen som vision bør fortsat indgå i planerne for Danmarks fremtidige infrastruktur, og et lovgrundlag for en Kattegatforbindelse vil være en del af denne proces. Det vil give private investorer et langt bedre grundlag for at regne ud, om det kan betale sig at investere i en Kattegatbro. Danske pensionsmidler investeres i dag i udenlandske infrastrukturprojekter, fordi der ikke er basis for det i Danmark. Her er et projekt, hvor vi kunne gribe tingene an på en ny måde,” siger administrerende direktør i FRI, Henrik Garver.

Udover at en fast forbindelse over Kattegat kan blive en god investering, vil den også aflaste Storebæltsbroen, motorvejen på Vestfyn samt Lillebæltsbroen, som trafikanalysen forventer er underdimensioneret til at håndtere den trængsel, der vil være i 2030, og som allerede i dag ved uheld udgør en gedigen flaskehals.

”En Kattegatforbindelse vil skabe en grundlæggende større robusthed af den danske infrastruktur, ”det dobbelte H”. Forbindelsen vil reducere den skrøbelighed, det er kun at have én fast forbindelse mellem landsdelene, og dermed betyde ekstra forsyningssikkerhed, hvis den ene forbindelse skulle lukke i kortere eller længere perioder,” siger FRI-direktøren.

Der vil desuden være en række indirekte, men markante, samfundsøkonomiske gevinster, som opstår, når transporten mellem Aarhus og København reduceres til én time. ”Det vil skabe et fælles arbejdsmarked mellem hovedstaden og Østjylland. I forhold til mobilitet, innovation og nye arbejdspladser vil gevinsten her være markant. Samtidig vil forbindelsen være med til at fasholde arbejdspladser og arbejdskraft uden for hovedstadsområdet, eksempelvis i Vestsjælland,” slutter Henrik Garver.