Tunnel

Pressemeddelelse: En havnetunnel vil give return on investment

Det er penge godt givet ud, lyder vurderingen fra FRI’s direktør Henrik Garver af Venstres forslag om at skrive en forprojektering af en københavnsk havnetunnel ind i et kommende regeringsgrundlag.

Det er penge godt givet ud, lyder vurderingen fra FRI’s direktør Henrik Garver af Venstres forslag om at skrive en forprojektering af en københavnsk havnetunnel ind i et kommende regeringsgrundlag.

”En havnetunnel, eller Østre Ringvej, uden om København vil ikke bare løse problematikken med den stigende mængde af trafik, der allerede i dag belaster fremkommeligheden i hovedstaden – den vil også forbedre Danmarks konkurrenceevne. Når udenlandske virksomheder kigger på mulige placeringer, ser de også på fremkommeligheden, og her vil København stå godt i konkurrence med andre storbyer, hvis der blev bygget en havnetunnel. På den måde bliver en havnetunnel return on investment” siger Henrik Garver, administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

Han peger på at en oplagt finansiering kunne være i form af et offentligt-privat partnerskab

”En københavnsk havnetunnel er samtidig et godt OPP-projekt. Projektet er tilstrækkeligt stort til, at det kan bære de ekstraomkostninger, der ofte følger med i OPP, fordi der allerede fra starten tænkes langsigtet i forhold til levetid og vedligeholdelsesomkostninger. Det har både pensionsselskaber og ikke mindst samfundet som helhed en stor interesse i. Derfor er det FRI’s erfaring, at der i OPP-projekter bruges mere tid på planlægningsfasen, fordi det giver bedre gennemførte projekter – både i forhold til tid og budget,” siger Henrik Garver