Pressemeddelelse: Sorte juleveje luner i kommunernes kasser

Den varme vinter har sparet kommunerne for saltning, og FRI opfordrer til, at besparelsen går til at det vedligeholdelsesefterslæb, der er på de kommunale veje.

30. december 2013

Varmerekord i november og december har betydet, at saltlastbilerne kun har været ude af garagen få gange. Det milde vejr betyder også færre udgifter til den generelle vejvedligeholdelse. FRI vil derfor opfordre kommunerne til at bruge de sparede midler til at styrke vedligeholdet af vejene.

De kommunale veje udgør 95 pct. af det danske vejnet, og det er et stort problem for samfundet, at de i dag er kraftigt præget af mange års lappeløsninger og mangel på vedligehold. Kommunernes investering i vejvedligehold er faldet med 10-15 pct. siden 2007, hvor de overtog amternes veje ved kommunesammenlægningen.

"Vi ved fra FRI's State of The Nation rapport - men også fra kommunerne selv - at kommunernes veje er meget forsømte. På grund af den milde vinter sparer kommunerne i år mange penge på salt. Samtidig betyder den mindre brug af salt og de færre skift mellem frost og tø, at vejene slides mindre end under en normal vinter. Det giver dels kommunerne en direkte økonomisk besparelse, dels giver det mulighed for, at en del af efterslæbet på de kommunale veje kan blive indhentet allerede i 2014," siger FRI's direktør Henrik Garver.

FRI's State of The Nation-rapport giver de kommunale veje bundkarakter og konkluderer, at der er et væsentligt efterslæb og behov for en forstærket indsats for at forebygge frem for blot at vedligeholde.

"De dårlige veje går ud over trafiksikkerheden og efterlader Danmark med en utilstrækkelig robusthed af den samlede vejinfrastruktur. Og det på trods af store investeringer i det statslige vejnet," pointerer FRI-direktøren.

COWI har i en ny rapport beregnet, at når kommunerne sparer 1 mio. kr. årligt på vejvedligeholdelse, koster det samfundet over 5 mio. kr.

"I denne sammenhæng er én krone sparet ikke lig med én krone tjent. Veje, der ikke bliver vedligeholdt eller fornyet koster både trafiksikkerhed og kørekomfort - billister må køre langsommere på hullede veje og risikoen for ulykker øges, hvis vejunderlaget ikke er optimalt," forklarer Henrik Garver og uddyber:

"Jo længere kommunerne venter med at reparere vejene, des dyrere bliver det. En vej består af mere end blot det øverste lag asfalt. Det underliggende bærelag skal fx sikre mod nedsivende vand, og går der først hul på det, kan det blive en bekostelig affære at udbedre skaderne. Det er derfor kommunerne bør gribe mulighederne fra den milde vinter, og sikre at vi begynder at indhente efterslæbet allerede i 2014."