PM: Togfond vil skabe danske arbejdspladser – også i udlandet

Togfonden er ikke alene til gavn for togpassagerne - den vil også gavne dansk erhvervsliv og betyde flere danske arbejdspladser - også i udlandet. Derfor er det glædeligt, at Togfonden endelig er vedtaget, mener FRI.

17. september 2013

Hvis toget stadig skal være rygraden i den danske kollektive trafik, og hvis Danmark har ambitioner om at stoppe trængslen på de danske indfaldsveje, er det strengt nødvendigt at investere massivt i det danske jernbanenet.

"En elektrificering af det centrale jernbanenet er simpelt hen påkrævet. Det er den eneste måde, at vi kan få togmateriel, der er velafprøvet, driftssikkert og miljøvenligt. Timeplanen gør visionerne i Togfonden ambitiøse og er et helt centralt element, hvis vi skal øge mobiliteten på arbejdsmarkedet," siger FRI's direktør Henrik Garver.

FRI's State of The Nation rapport påviser, at der er sket en kraftig forbedring af den danske jernbane inden for de sidste fire år. Men den påviste også, at der stadig er plads til opgradering.

"Timeplan og elektrificering vil til sammen skabe den direkte, hurtige og pålidelige kollektive transport med høj frekvens, som er forudsætningen for at flytte personer fra bil til kollektiv transport. Det vil binde landsdelene langt bedre sammen, give øget mobilitet og vil være med til at fastholde arbejdspladser og arbejdskraft uden for hovedstadsområdet."

Udover at de godt 28 mia. kr. vil betyde bedre kollektiv trafik, vil det også skabe arbejdspladser både i Danmark og i udlandet. Beregninger fra Danske Anlægsentreprenører viser, at det vil skabe 32.000 jobs her i Danmark heraf over 1.500 jobs inden for den rådgivende ingeniørbranche.

"Anlægsinvesteringer i denne kaliber vil påvirke hele branchen lige fra anlægsbranchen til leverandører. I den rådgivende branche vil det sikre en kontinuerlig kompetenceudvikling ikke bare inden for jernbanedisciplinen, men også inden for anlæg og broer. Det er værdifulde kompetencer, fordi de også er efterspurgt i andre lande og betyder, at Danmark vil stå stærkt i de markeder," siger Henrik Garver.

KBH hovedbanen 295