Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Høring: Registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem ledningsejerregistret

21. marts 2019

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har sendt udkast til bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af standardiserede ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret i høring.