Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Høring: Direktiv om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed

23. maj 2018

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 17. maj 2018 forslag til revision af direktiv om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed. Denne har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet nu sendt i høring.