Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Ledningsejerregistret – koordinering af gravearbejder

19. april 2018

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om registrering af ledningsejere i høring.

Høring: Fingerplan – hovedstadsområdet – spor 1

05. april 2017

Fingerplanen for hovedstadsområdet er til eftersyn. Revisionen er opdelt i to spor. Spor 1, som er i høring nu, handler om afgrænsede ændringer af enkelte matrikler og områder i de forskellige kommuner.