Motorvej ,-lys

Høring: Direktiv om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 17. maj 2018 forslag til revision af direktiv om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed. Denne har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet nu sendt i høring.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Ulrik Ryssel Albertsen ura@frinet.dk senest d. 30. maj.

Den engelske sprogversion af forslaget finder du her: 

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2008/96/EC on road infrastructure safety management

Annex to the Proposal

Det bemærkes, at forslaget endnu ikke foreligger i en dansk sprogversion.

Kategoriseret under: