Nat ,-lysstriber

Høring: Forslag (Høringsudgave) til håndbogen ”Trafikteknisk drift af trafiksignalanlæg”

Erfaringer viser, at trafiksignalanlæg i Danmark sjældent optimeres i samme takt som trafikkens udvikling. Dermed findes et stort antal trafiksignalanlæg, som ikke er tilpasset dagens trafikale situation.

I håndbogen får vejmyndighederne et udgangspunkt, hvor der både er beskrevet forslag til processer og aktiviteter, der kan sikre en fornuftig trafikteknisk drift af vejmyndighedernes trafiksignalanlæg.

Kommentarer bedes sendt til David Meyer på dm@frinet.dk senest den 13. marts 2017.

Find høringsmateriale på vejdirektoratets hjemmeside

Kategoriseret under: