Asfalt

Høring: Ledningsejerregistret – effektivisering og nye muligheder

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har sendt forslag til lov om registrering af ledningsejere i høring.

Lovforslagets hovedpunkter går ud på at samle de forskellige ledningsoplysninger, så de udleveres samlet. Forslaget vil også give mulighed for at annoncere kommende graveområder i LER, så det bliver lettere at koordinere gravearbejder. Et tredje emne handler om muligheden for at undersøge, om der er ledig kapacitet i føringsrør.

Hvis du har kommentarer til lovforslaget, så send disse til Inge Ebbensgaard, ime@frinet.dk senest den 10. august.

Se høringsmaterialet på Høringsportalen

Kategoriseret under: