Asfaltlægning

Ledningsejerregistret – koordinering af gravearbejder

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om registrering af ledningsejere i høring.

Pr. 1. juli skal ledningsejere og graveaktører undersøge mulighederne for at koordinere gravearbejder. Som en konsekvens heraf er ændringerne sendt i høring. Kommentarer bedes sendt til Ulrik Ryssel Albertsen, ura@frinet.dk senest den 1. maj.

Find høringsmateriale på Høringsportalen

Kategoriseret under: