Infrastrukturudvalget

Referat: Infrastrukturudvalget - juni 2016

08. september 2016

Udvalget diskuterede blandt andet markedsudvikling, mærkesager og konsortiedannelse.

Referat: Infrastrukturudvalgsmøde - april 2016

27. juli 2016

Udvalget diskuterede blandt andet markedsudviklingen og mulige indspil til forskningstemaer til FORSK2025.

Referat: Infrastrukturudvalgsmøde - februar 2016

13. april 2016

Udvalget diskuterede blandt andet mærkesager for 2016 samt opfølgning på mærkesagerne for 2015.

Referat: Infrastrukturudvalgsmøde - april 2015

24. juni 2015

Der blev bl.a. diskuteret mærkesager, entreprisemodeller samt asset manegement på mødet i april.

Referat: Infrastrukturudvalgsmøde - december 2013

13. februar 2014

Der blev bl.a. diskuteret outsourcing, Det Digitale Anlæg, kommunalt efterslæb på veje.

Referat: Infrastrukturudvalgsmøde - juni 2013

13. februar 2014

Udvalget havde besøg af Henrik Styrup og Niels Nielsen fra Danske Anlægsentreprenører og det fremtidige samarbejde blev diskuteret.

Referat: Infrastrukturudvalgsmøde - februar 2013

13. februar 2014

Der blev bl.a. diskuteret outsourcing, Det Digitale Anlæg, kommunalt efterslæb på veje.

Referat: Møde i infrastrukturudvalget – september 2013

25. september 2013

På mødet blev der bl.a. diskuteret markedsforhold, et kommende møde med Transportministeren, samt behovet for øget koordinering i arbejdet med digitalisering i byggerisektoren og anlægssektoren.

Referat: Infrastrukturudvalgsmøde - april 2013

02. maj 2013

På mødet i april drøftede udvalget nogle af de udfordringer, som præger branchen på anlægsområdet. Derudover arbejdede udvalget også med den konference, som blev afholdt dagen efter, om infrastrukturen i hovedstaden.

Referat: Infrastrukturudvalgsmøde - december 2012

19. december 2012

Mødet blev indledt med et besøg fra Henrik Styrup og Niels Nielsen fra Danske Anlægsentreprenører, hvor den kommende fælles høring om hovedstadens infrastruktur og andet fremtidigt samarbejde blev diskuteret.