Infrastrukturudvalget

Referat: Infrastrukturudvalgsmøde - september 2018

27. november 2018

Udvalget diskuterede FRI's nyligt udgivne Scenarierapport for mobilitet 2035, den videre proces med rapporten og FRI's anbefalinger.

Referat: Infrastrukturudvalg - juni 2018

01. juli 2018

Majbritt Juul, FRI, præsenterede alfaversionen af scenarierapporten om infrastruktur for udvalget med efterfølgende diskussion.

Referat: Infrastrukturudvalg - april 2018

30. april 2018

Mødet bød bl.a. på en drøftelse med Henrik Friis, direktør for Dansk Infrastruktur.

Referat: Infrastrukturudvalg - februar 2018

10. februar 2018

Udvalget drøftede blandt andet programmet for FRI's årsmøde og breakout-sessionen om infrastruktur.

Referat: Infrastrukturudvalg - december 2017

30. december 2017

På mødet drøftede udvalget at udarbejde en scenarierapport om infrastruktur, tilsvarende de to tidligere FRI-rapporter om byggeri og forsyning.

Referat: Infrastrukturudvalg - oktober 2017

27. november 2017

Mødet omhandlede bl.a. en National transportplan og præsentation af en BIM-strategi for Det Digitale Anlæg.

Referat: Infrastrukturudvalget - juni 2017

16. oktober 2017

Udvalget diskuterede resultaterne fra andet møde i arbejdsgruppen om en langsigtet national transportplan.

Referat: Infrastrukturudvalg - april 2017

01. maj 2017

Mødet indeholdt bl.a. en diskussion med Danske Anlægsentreprenører om det digitale anlæg.

Referat: Infrastrukturudvalget - marts 2017

16. april 2017

Udvalget diskuterede vigtigheden af en langsigtet national transportplan, og besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe.