Moedelokale

Referat: Infrastrukturudvalg - februar 2018

Udvalget drøftede blandt andet programmet for FRI's årsmøde og breakout-sessionen om infrastruktur.

Andre drøftelser omhandlede den nuværende version af notatet for en National Mobilitetsplan samt orientering fra et mmøde om nyt AB/ABR aftalesæt.

Læs referatet her

Kategoriseret under: