Moedelokale

Referat: Infrastrukturudvalgsmøde - september 2018

Udvalget diskuterede FRI's nyligt udgivne Scenarierapport for mobilitet 2035, den videre proces med rapporten og FRI's anbefalinger.

Derudover orienterede Jan Hansen udvalget om status for møde med Vejdirektoratet samt input til dialogmøde med Banedanmark.

Læs referat fra mødet her

Kategoriseret under: