Motorvej, hurtige biler

TEMA: State of the Nation

FRI er glade for igen at kunne præsentere en ”State of the Nation” rapport for Danmark, der beskriver tilstanden af et lands aktuelle infrastruktur og kendes fra en række lande rundt om i verden, herunder U.S.A., Storbritannien og Finland.

FRI's "State of the Nation"-rapport er en beskrivelse af tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger for at fastholde funktionerne og værdien af den danske infrastruktur. FRI har udgivet rapporter i 2008, 2012 og senest i marts 2016.

Rapporten analyserer infrastrukturen vedrørende:

  • Jernbaner
  • Havne
  • Lufthavne
  • Veje og broer
  • Kloak og spildevand
  • Vandforsyning
  • Affald
  • Energi
  • Den offentlige bygningsmasse

Læs FRI's "State of the Nation"-rapport 2016

Læs FRI's "State of the Nation"-rapport 2012

Læs FRI's "State of the Nation"-rapport 2008

State of the Nation 2016

02. marts 2016

FRI's State of the Nation-rapport for 2016 er en beskrivelse af tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger for at fastholde funktionerne og værdien af den danske infrastruktur. Rapporten ...

Debat: FL 2013: Danmarks veje, bygninger og kloakker bliver forringet

21. november 2012

I aftalen om Finansloven for 2013 falder bevillingerne til infrastruktur. Der er ellers god brug for flere penge til infrastrukturområdet, især til veje, kloakker og offentlige bygninger, viser State of the Nation-rapporten, so...

State of the Nation 2012

05. november 2012

FRI's "State of the Nation"-rapport for 2012 er en beskrivelse af tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger for at fastholde funktionerne og værdien af den danske infrastruktur. Rapporte...

Pressemeddelelse: State of the Nation - Dansk infrastruktur i bedring

05. november 2012

FRI's State of the Nation-rapport, viser at tilstanden af danske havne, lufthavne, jernbaner, vandforsyninger samt håndteringen af affald er blevet forbedret de sidste fire år. Men kloakker, offentlige bygninger og kommunale ve...

State of the Nation 2008

05. november 2012

I 2008 udgav FRI den første "State of the Nation"-rapport nogensinde udarbejdet i Danmark. Otte, vigtige infrastrukturelle sektorer analyseres og gennemgås, samt den samlede tilstand af nationens infrastruktur.