Andre vejledninger

Nemmere adgang til europæiske markeder med servicepas

11. maj 2017

Nemmere adgang til de europæiske markeder. Det er formålet med et nyt initiativ fra EU-Kommissionen. Målgruppen er bl.a. virksomheder i rådgivningsbranchen og byggeriet.

EFCA og FIDIC udgiver bæredygtighedsordbog til politikere

17. marts 2016

EFCA og FIDIC offentliggør i dag en ordbog om bæredygtighed. Ordbogen er målrettet policy makers – så den går altså ikke i detaljen med de tekniske termer. Styrken er derimod, at den tager fat i de overordnede termer og kobler ...

God infrastruktur har betydning for produktiviteten

25. juni 2015

Ny rapport fra DI Transport fastslår, at det er vigtigt med en robust og velfungerende infrastruktur. Kvaliteten af infrastrukturen har betydning for produktiviteten og virksomhedernes konkurrenceevne.

Vejledning: Den energieffektive byggeplads

12. juni 2014

Energistyrelsen har udgivet vejledningen ’Den energieffektive byggeplads’, som skal give inspiration til at spare energi på byggepladsen. Målet er at energiudgifterne max. skal udgøre 0,5 % af den samlede byggesum.

Folder: Bæredygtig byggeplads gennem udbudsspecifikationer

04. juni 2014

InnoBYG og DTU har udarbejdet en folder, der giver forslag til udbudsspecifikationer, der kan øge bæredygtigheden på byggepladser.

Erfaringer: Nedsivning af vand kan være fremtiden i byerne

06. november 2013

Permeable befæstelser kan i fremtiden blive en væsentlig del af løsningen på de større byers problemer med overbelastede kloaksystemer.

Vejledning: Evalueringsmodeller

06. november 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vejledning forklarer, hvad man som ordregiver skal overveje, når man laver en evalueringsmodel.

Vejledning: Mulighed for dialog i udbud

06. november 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om dialog, der skaber klarhed over, hvor, hvornår og i hvor høj grad offentlige ordregivere og leverandører må tale sammen i udbudsprocessen.

Hydrologisk højdemodel: Hvor løber vandet hen?

18. september 2013

Gratis og offentlig tilgængelig miljødata har længe været en FRI-mærkesag. Miljøministeriet og Forsikring & Pensions lancering af en fri og gratis hydrologisk højdemodel er derfor et glædeligt skridt i den rigtige retning.

Bliv inspireret af ny kommunal klimaguide

29. august 2013

Klima-, energi- og bygningsministeriet lancerer en klimaguide med gode eksempler på klimavenlige initiativer i kommunerne.