Nat ,-lysstriber

Er du bekendt med Vejreglerne?

Vejregler er den overordnede betegnelse for en omfattende samling af publikationer, der har til formål at støtte hele den danske vejsektor i arbejdet med at planlægge, projektere, udbyde og drive veje.

Vejreglerne dækker også over Udbudsforskrifterne, der består af en række paradigmer og vejledninger til brug i forbindelse med udbud indenfor vejområdet. Vejreglerne medvirker til at sikre, at det danske vejnet er fremkommeligt, tilgængeligt og trafiksikkert med fokus på miljø, klima og bæredygtighed.

Dygtige fagfolk og eksperter fra hele vejsektoren står bag udarbejdelsen af vejreglerne. Det er med til at sikre, at der er bred opbakning hos alle hovedinteressenter. Vejreglerne bliver til i en række vejregelgrupper, der er sammensat til at varetage hver deres særlige område.
Inden en vejregel offentliggøres præsenteres den for Vejregelrådet, som er vejregelorganisationens øverste faglige organ. Rådet inddrages for at sikre, at materialet også på et overordnet niveau har opbakning i sektoren
Leder du efter en bestemt vejregel eller et udbudsforskrift kan du på Vejdirektoratets hjemmeside finde Vejregelportalen og benytte søgefunktionen. Ligeledes opfordrer Vejdirektoratet til at indsende forslag til projekter, som Vejreglerne kan tage op.

Læs mere her

Kategoriseret under: