Fortolkningsbidrag

FRI's fortolkningsbidrag er en uddybende forklaring af begreber, love, regler, emner eller lignende, som gør det anvendeligt i praksis.

Mange af Tilbudslovens og Udbudsdirektives regler kan være svære at overskue i praksis. FRI har derfor udarbejdet fortolkningsbidrag, der gør reglerne mere håndgribelige. Der tilføjes løbende aktuel retspraksis, så man er opdateret på hvordan domstolene fortolker reglerne.

Tærskelværdien for bygherrerådgivning - udbudspligt?

08. januar 2010

Konkurrencestyrelsen har udtalt, at spørgsmålet om hvornår en bygherrerådgivningsydelse skal udbydes efter udbudsdirektivet afhænger af størrelsen af den samlede projekteringsydelse. Det vil sige at bygherrerådgivning, ar...

Miljøkrav ved udbud

08. januar 2010

Miljøkrav kan i visse tilfælde medinddrages i et udbud, men krav til de bydende og tilbuddene må ikke virke begrænsene for varernes fri bevægelighed. Endvidere skal miljøkravene have relevans for den udbudte opgave.

Parallelle rammeaftaler

09. november 2009

I henhold til Udbudsdirektivet kan der indgås rammeaftaler mellerm en udbyder og flere virksomheder. I så fald kan tildelingen ske enten direkte eller ved miniudbud alt - afhængigt af, hvorvidt man umiddelbart kan konstatere h...