FRI's vejledninger

Den Lille Hvide i totalenterprise, 2005

22. januar 2010

Retningslinjer for udbud mv. ved anvendelse af totalenterpriseformen ved bygge- og anlægsarbejder.

Partnering i Praksis, 2005

11. november 2009

Vejledningen Partnering i praksis bygger på de erfaringer ved anvendelse af forskellige former for partnering, som er høstet, siden 1. udgave udkom i marts 2001.