Anden information

Serviceattesten omfatter nu udenlandske ledelsesmedlemmer

01. februar 2017

Hvis en dansk virksomhed har udenlandske medlemmer af ledelsen, skal virksomheden ved udbud bekræfte, at disse ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudsloven. Det har voldt vanskelligheder, men nu har Konkurrence- og Fo...

Konsortier – bagatelgrænse?

05. januar 2017

FRI har siden ”Vejstribesagen” udtrykt stor bekymring for usikkerheden om, hvornår indgåelse i konsortier giver konkurrenceretlige problemer.

FIDIC-publikationer til "gamle" priser

09. december 2016

FIDIC har meddelt prisstigninger (ca. 25 %) på deres publikationer pr. 1. april 2015. FRI har dog stadig et restlager af FIDIC-publikationer, som sælges til ”gamle” priser. På linket nedenfor kan du få et hurtigt overblik over,...

Dom om "grænseoverskridende interesse"

01. november 2016

Ved udbud af rådgivningsydelser under tærskelværdierne er det vigtigt, om indkøbet kunne have en klar grænseoverskridende interesse, dvs. om virksomheder fra andre EU-lande kunne være interesserede i at afgive tilbud. Hvis der ...

Kampagnen bedreudbud.dk vejleder om udbudsloven

20. september 2016

Bedreudbud.dk er en del af Konkurrence- og Forbrugestyrelsens vejledningsindsats om den nye udbudslov. Kampagnen Bedre udbud skal øge kendskabet til de nye regler og give inspiration til at anvende de nye muligheder i udbudsloven.

Nemmere adgang til europæiske markeder med servicepas

05. juli 2016

Nemmere adgang til de europæiske markeder. Det er formålet med et nyt initiativ fra EU-Kommissionen. Målgruppen er bl.a. virksomheder i rådgivningsbranchen og byggeriet.

Det er dyrt at deltage i projektkonkurrencer

09. juni 2016

Vi har vidst det i mange år. Det er dyrt at deltage i projektkonkurrencer, og der efterspørges alt for mange detaljer. DANSKE ARK mfl. har i en analyse sat konkrete tal på fire forskellige byggeprojekter: DNV-Gødstrup, Panum, D...

Risikoen ved at danne konsortier!

09. juni 2016

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop afholdt et åbent dialogmøde om konsortier. Repræsentanter fra organisationsverdenen og advokater var mødt talstærkt op og udtrykte deres bekymring for, hvordan virksomheder kan sikre...

Otte ud af ti rådgivere opgiver at byde på offentlige opgaver

08. juni 2016

80 procent af de private rådgivnings- og konsulentfirmaer er stødt på offentlige udbud, hvor omkostningerne har været så høje, at de har afholdt sig fra at byde på opgaven. Det viser en ny undersøgelse fra DI Rådgiverne.

Er din kunde forbruger eller professionel?

02. juni 2016

Ikke umiddelbart noget man skænker mange tanker, men spørgsmålet har betydning, fordi ABR 89’s regler om 5 årig forældelse og værneting kan tilsidesættes, hvis klienten har forbrugerstatus.