Anden information

Forlig kræver forsikringsselskabets accept

25. oktober 2018

Der er i ABR 18 indført en konfliktløsningsmodel, der forudsætter en indledningsvis forhandling mellem parterne og senere deltagelse i mediation/mægling, hvis ikke konflikten bliver løst i den indledende forhandling.

FIDIC-publikationer til "gamle" priser

11. oktober 2018

FIDIC har meddelt prisstigninger (ca. 25 %) på deres publikationer pr. 1. april 2015. FRI har dog stadig et restlager af FIDIC-publikationer, som sælges til ”gamle” priser. På linket nedenfor kan du få et hurtigt overblik over,...

Nyt om udbud: Grænseoverskridende interesse

27. september 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet et skema til brug for ordregivers vurdering af, om en tjenesteydelse/vareindkøb har grænseoverskridende interesse eller ej. Det har betydning ved mindre indkøb dvs. over 500.000...

DI’s høringssvar vedrørende nye fusionsregler

20. september 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt et forslag til ændring af konkurrenceloven i høring.

Krav om elektroniske udbud pr. 1. juli 2018

23. maj 2018

Ordregivende myndigheder har siden udbudslovens ikrafttrædelse skulle overholde en række krav om elektroniske sagsgange i udbudsproceduren. Fra 1. juli 2018 bliver det imidlertid et lovkrav, at udbudsprocedurer skal gennemføres...

Enklere regler - følg eller forklar

01. maj 2018

Det er forbudt at beskrive specifikke produkter eller løsninger i offentlige udbud. Det er børnelærdom - men også noget der giver udfordringer hos FRI's medlemmer.

FRI Strategi 2021

17. april 2018

Meld en regel – saglige forslag til regelforenkling

30. november 2017

Nuværende regler skal udfordres. Derfor har regeringen igangsat kampagnen ’Meld en regel’, som gør det nemt at indlevere forslag til regler og dokumentationskrav, der med fordel kan ændres eller helt afskaffes.

Hvad kan man gøre, hvis kunden ikke betaler?

14. november 2017

Der er ikke nogen regler om, hvordan man inddriver et skyldigt beløb i ABR 89, udover at der henvises til Renteloven. Men den er heller ikke helt uinteressant. Der er både mulighed for en forrentning på 8% over diskontoen og op...

Byggeproces.dk relanceres med anbefalinger og værktøjer

25. oktober 2017

BAR Bygge & Anlæg har i samarbejde med deres brugere forbedret hjemmesiden www.byggeproces.dk, så den i højere grad lever op til brugernes informationsbehov.